Phát triển bể than đồng bằng sông Hồng

ThienNhien.Net – Phát triển bể than đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) một cách hiện đại, hài hòa, bền vững với công nghệ kỹ thuật tiên tiến nhất của thế giới., để hình thành tại ĐBSH một trung tâm năng lượng sạch lớn nhất Việt Nam, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia sau năm 2025. Đó là định hướng phát triển bể than ĐBSH do Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam nêu ra tại cuộc họp thẩm định “Đề án phát triển bể than ĐBSH” sáng 21/05.

Bộ Công Thương cho biết sẽ khẩn trương hoàn thiện báo cáo thẩm định đề án để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 tới.

Bể than ĐBSH sẽ được phát triển trên cơ sở tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết với các đối tác nước ngoài, kết hợp với việc phát huy tối đa năng lực của các đối tác trong nước.

Theo Bộ Công Thương, Đề án phát triển bể than ĐBSH là đề án có giá trị kinh tế rất cao nhưng cũng là đề án có mức độ ảnh hưởng tới môi trường sinh thái và liên quan chặt chẽ tới an ninh lương thực do bể than ĐBSH nằm trên địa bàn vùng vựa lúa lớn thứ 2 của cả nước là Thái Bình, Hưng Yên. Chính vì vậy, công tác thẩm định cần đặc biệt chú trọng.

Phát triển bể than ĐBSH không áp dụng công nghệ khai thác lộ thiên, mặc dù đây là công nghệ có hiệu quả nhất đối với nhà đầu tư, đồng thời hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực của việc khai thác đến môi trường kinh tế-xã hội trên địa bàn.

Phát triển ngành khai thác than gắn với việc phát triển các ngành công nghiệp chế biến than và các hộ sử dụng sản phẩm của than.

Để đảm bảo việc thẩm định đạt hiệu quả cao, Bộ Công Thương đã thành lập 4 tổ thẩm định theo các nội dung: Thẩm định địa chất, công nghệ và môi trường, kinh tế và cơ chế chính sách, tổng hợp. Ngoài ra, Bộ còn mời 2 cơ quan tư vấn phản biện cho đề án là Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Trường Đại học Mỏ-Địa chất.

Bể than ĐBSH trải rộng trên diện tích 3.500 km2 thuộc các tỉnh Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hải Phòng. Trữ lượng 210 tỷ tấn gấp 20 lần bể than Quảng Ninh.
Để phát triển bể than này, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ triển khai đầu tư đồng bộ 11 dự án quan trọng về khảo sát thăm dò địa chất, xây dựng hạ tầng dịch vụ, nghiên cứu triển khai công nghệ.