Thành lập Quỹ phát triển bền vững đảo Cát Bà

ThienNhien.Net – Ngày 12/05, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng công bố thành lập "Quỹ giải thưởng sáng kiến phát triển bền vững Khu sinh quyển Cát Bà" và ký văn bản hợp tác với Ủy ban Chương trình Con người và Sinh quyền (MAB Việt Nam – thuộc Uỷ ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam) thực hiện định hướng chiến lược phát triển bền vững Khu sinh quyển thế giới quần đảo Cát Bà.

Nhân dịp này, Tập đoàn Thép Việt-Nhất đã ký thỏa thuận trợ giúp Ủy ban MAB một khoản kinh phí hàng năm, kéo dài trong vòng 10 năm thực hiện chương trình “Sinh quyển Việt Nam” nhằm nâng cao năng lực của hệ thống các khu sinh quyển thế giới tại Việt Nam nói chung và từng khu sinh quyển nói riêng.

Khu Sinh quyển thế giới quần đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng sẽ là khu sinh quyển đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á–Thái Bình Dương áp dụng sáng kiến “Sử dụng các khu sinh quyển như phòng thí nghiệm học tập cho phát triển bền vững.”

Đây sẽ là mô hình phát triển hài hòa giữa bảo vệ môi trường, trong đó có loài voọc đầu trắng mang tên Cát Bà và phát triển kinh tế thân thiện với môi trường thông qua các hoạt động “kinh tế chất lượng,” triển khai các mô hình 3R (giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế) và du lịch bền vững với sự tham gia của các thành phần kinh tế xã hội, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân trong bảo vệ môi trường”./.