WWF tuyển cán bộ

Dự án “Du lịch sinh thái trong và xung quanh các vườn quốc gia ở Việt Nam” tại Vườn Quốc Gia Cát Tiên của WWF đang cần tuyển điều phối viên, cán bộ thực địa, cán bộ lập kế hoạch kinh doanh và sinh kế, trợ lý hành chính văn phòng dự án. Hạn chót nộp hồ sơ: 15/05/2009. Thông tin chi tiết xin xem dưới đây:

WWF là một tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế, WWF hiện có mạng lưới hoạt động ở trên 96 quốc gia. Thông qua Chương trình Greater Mekong có văn phòng đại diện tại Hà Nội, WWF hiện đang quản lý mạng lưới các dự án bảo tồn tại Campuchia, Lào, Việt Nam và Thái lan với các lĩnh vực sau: rừng, nước ngọt, các khu vực ưu tiên biển/bờ biển cũng như bảo tồn sự đa dạng loài và hệ sinh thái.

Tại Vườn Quốc Gia Cát Tiên, WWF đang triển khai dự án “Du lịch sinh thái trong và xung quanh các vườn quốc gia ở Việt Nam”. Mục tiêu chính của dự án là phát triển mô hình du lịch sinh thái ở Vườn Quốc Gia Cát Tiên và hỗ trợ nỗ lực của Việt Nam trong việc xây dựng các định hướng phát triển du lịch sinh thái. Dự án mong muốn cộng đồng dân cư địa phương sẽ tham gia vào các hoạt động

WWF Chương trình Việt Nam đang tìm kiếm ứng cử viên Việt Nam có khả năng và kinh nghiệm cho các vị trí (làm việc tại Vườn Quốc gia Cát Tiên, Tỉnh Đồng Nai):

1. ĐIỀU PHÔI VIÊN DỰ ÁN

Nhiệm vụ chính:
• Đảm bảo việc thực hiện các mục tiêu và kết quả của dự án, và đề xuất những thay đổi cần thiết trong việc thiết kế dự án.
• Chịu trách nhiệm soạn thảo khung nghiên cứu
• Xây dựng hệ thống giám sát và sử dụng hiệu quả trong toàn bộ quá trình thực hiện dự án
• Chuẩn bị soạn thảo các báo cáo kỹ thuật một năm hai lần
• Chuẩn bị kế hoạch công việc hàng năm
• Chuẩn bị các bài trình bày cho Ban Quản lý Dự án
• Đảm bảo tất cả đối tác đều được thông báo về tiến độ và các hoạt động dự án
• Chỉ đạo và hướng dẫn kỹ thuật cho dự án.
• Quản lý các nguồn tài chính dự án và ngân sách cho vùng dự án
• Phối kết hợp với các đối tác khác trong vùng dự án
• Tham gia hiệu qủa vào quá trình lập kế hoạch và các hoạt động hỗ trợ trong việc thực hiện dự án
Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm:
• Có bằng thạc sỹ hoặc cao hơn
• Ít nhất 11 năm kinh nghiệm, đặc biệt kinh nghiệm quản lý dự án, phát triển nông thôn, các quá trình lập kế hoạch và du lịch sinh thái
• Ít nhất 5 năm kinh nghiệm chuyên về quản lý dự án, đặc biệt trong việc thực hiện và giám sát dự án
• Có khả năng làm việc độc lập, các kỹ năng cá nhân, kiên nhẫn và có phương pháp thực hiện hiệu quả
• Kỹ năng lãnh đạo nhóm và quản lý thời gian
• Kỹ năng nói và viết Tiếng Anh ,tiếng Việt tốt
• Quen thuộc với vùng dự án và dân cư ở vùng dự án là một lợi thế
• Sẵn sàng đi công tác và làm thêm thời gian khi được yêu cầu

Thời gian làm việc: 03 năm

2. CÁN BỘ THỰC ĐỊA

Nhiệm vụ chính:
• Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình lên kế hoạch dự án du lịch sinh thái trong và xung quanh Vườn Quốc Gia Cát Tiên
• Hỗ trợ thông tin và hợp tác giữa các cơ quan chức năng, Ban Quản lý Vườn QUốc Gia, các hộ tư nhân và đại diện cộng đồng dân cư.
• Hỗ trợ việc tiến hành các nghiên cứu ,thị trường về du lịch sinh thái
• Hỗ trợ các khoản đầu tư bền vững trong và xung quanh vườn quốc gia (trong vùng lõi và trong các cộng đòng dân cư) và các buổi thảo luận phát triển các cơ chế chia sẻ lợi ích
• Hỗ trợ việc quảng bá vườn quốc gia bao gồm các dịch vụ và hàng hóa ở vùng đệm
• Tham gia vào quá trình đánh giá các tiềm năng của du lịch sinh thái ở các cộng đồng dân cư và nhu cầu của những người sử dụng lao động đối với các lĩnh vực kinh doanh du lịch
• Cung cấp khóa đào tạo cơ bản về quản lý hành chính và lập kế hoạch kinh doanh tỏng các cộng đồng dân cư
• Hỗ trợ việc xây dựng hệ thống giám sát cho vương quốc gia
• Đào tạo cho cấp quản lý, nhan viên Vườn quốc gia và các cộng đồng dân cư về các vấn đề du lịch sinh thái

Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm:
• Tối thiểu có bằng thạc sỹ về du lịch hoặc kinh tế, ưu tiên về du lịch msinh thái
• Ít nhất 5 năm kinh nghiệm về du lịch sinh thái và mối quan hệ giữa doanh nghiệp và các cộng đồng dân cư
• Ưu tiên có kiến thức về doanh nghiệp tư nhân
• Có khả năng làm việc độc lập, các kỹ năng cá nhân, kiên nhẫn và có phương pháp thực hiện hiệu quả
• Khả năng hỗ trợ và truyền thông tốt
• Sẵn sàng đi công tác và làm thêm thời gian khi được yêu cầu

Thời gian làm việc: 33 tháng

3. CÁN BỘ LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ SINH KẾ

Nhiệm vụ chính:
• Hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình lên kế hoạch dự án du lịch sinh thái trong và xung quanh Vườn Quốc Gia Cát Tiên
• Hỗ trợ việc tiếp cận các đối tác , đào tạo các vườn quốc gia và các doanh nghiệp tư nhân trong việc tiếp nhận thông tin và làm kinh doanh với các cộng đồng dân cư thành viên
• Duy trì trọng tâm về giới và trọng tâm về việc hỗ trợ, mang lại lợi ích cho các hộ dân nhỏ lẻ trong các cộng đồng dân cư
• Hỗ trợ việc củng cố tính tổ chức của các nhóm cộng đồng
• Tiến hành đánh giá các cộng đồng dân cư
• Tổ chức các khóa học tập

Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm:
• Có bằng thạc sỹ hoặc cao hơn về xã hội học, dân sinh học hoạc các chuyên ngành liên quan
• Ít nhất 5 năm kinh nghiệm về thực hiện dự án
• Có khả năng làm việc độc lập, các kỹ năng cá nhân, kiên nhẫn và có phương pháp thực hiện hiệu quả
• Sẵn sàng đi công tác và làm thêm thời gian khi được yêu cầu

Thời gian làm việc: 33 tháng

4. TRỢ LÝ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG DỰ ÁN

Nhiệm vụ chính:
• Làm việc và phối hợp với các đối tác dự án và với hệ thống WWF đảm bảo hoạt động của van phòng dự án
• Thiết lập và duy trì hệ thống sắp xếp tài liệu của tất cả các báo cáo dự án, biên bản, tài liệu kế toán, nhân sự và chịu trách nhiệm trong việc phối kết hợp các hoạt động hậu cần ở văn phòng dự án
• Phối hợp với các đối tác và với hệ thống WWF đảm bảo việc quản lý tài chính hợp lý cho các hoạt đọng tại văn phòng dự án, bao gồm các nhiệm vụ kế toán, giám sát và quản lý các tài khoản dự án và chi tiêu của van phòng dự án.
• Phiên dịch trong các cuộc họp, ghi biên bản và hỗ trợ giám đốc dự án soạn thảo, dịch và biên tập tài liệu dự án
• Hỗ trợ đội dự án theo hướng dẫn
• Tham gia vào việc đào tạo các cộng đồng dân cư về quản lý hành chính cơ bản

Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm:
• Có bằng cử nhân về các lĩnh vực liên quan
• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm về quản lý chương trình và dự án
• Kỹ năng giao tiếp và thương thuyết tốt, có kiến thức và kinh nghiệm làm việc với các tổ chức quốc tế và chính phủ
• Có hiểu biết về luật Việt Nam và các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ
• Kỹ năng viết , giao tiếp và biên dịch tại thực địa và văn phòng dự án
• Kỹ năng viết và giao tiếp tiếng Anh tốt
• Có sáng kiến và làm việc theo nhóm hiệu qủa
• Kỹ năng tin học, đặc biệt Microsoft Word, PowerPoint, Excel
• Quen thuộc với vùng dự án, ưu tiên sống ở tỉnh Đồng Tháp
• Sẵn sàng đi công tác và làm thêm thời gian khi được yêu cầu

Thời gian làm việc: 3 năm

Hồ sơ gồm sơ yếu lý lịch và thư bằng tiếng Anh gửi về cho Bùi Thu Hiền, phòng Hành chính Nhân sự, WWF Chương trình Việt Nam, hòm thư điện tử: hien.buithu@wwfgreatermekong.org
hoặc thư tới địa chỉ: Văn phòng WWF, 39 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam.

Hạn nộp hồ sơ: Thứ 6, ngày 15 tháng 05 năm 2009

Chỉ thông báo cho các ứng cử viên được vào vòng phỏng vấn, không liên lạc qua điện thoại
Các ứng cử viên có thể tìm hiểu thêm thông tin qua trang web của WWF: http://www.panda.org/greatermekong