An Giang: Triển khai dự án nuôi lợn an toàn

ThienNhien.Net – Tỉnh An Giang đã triển khai dự án “Nuôi lợn an toàn theo tiêu chuẩn Việt Grap” nhằm quản lý đàn lợn giống, tiến tới chăn nuôi lợn tiên tiến theo hướng công nghiệp, tập trung, áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam, sạch bệnh, đảm bảo an tòan vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường sống.

Dự án được thực hiện trong 2 năm 2009 – 2010, với tổng kinh phí trên 13,35 tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương, địa phương, doanh nghiệp kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi và hộ nuôi. Ưu tiên cho các hộ, cơ sở chăn nuôi lợn có qui mô từ 1 con đực giống, 5 -7 lợn nái và 50 lợn thịt, tại 11 huyện thị thành trong tỉnh đạt các tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3772-83.

Dự án tập trung mở các cuộc hội thảo, tập huấn, tiêm ngừa, điều tra, đánh giá thực trạng và kết quả thực hiện của các hộ, cơ sở tham gia. Trước mắt, trong năm 2009 ngành nông nghiệp tỉnh An Giang sẽ khảo sát chọn triển khai thí điểm 90 hộ có qui mô nuôi từ 7 nái hay 30 lợn thịt trở lên tham gia dự án thuộc 3 huyện trong tỉnh; tổ chức các hội thảo, 13 lớp tập huấn sản xuất an toàn lợn nái, lợn đực giống và thịt cho 240 nông dân; hỗ trợ 1.320 lít hóa chất khử trùng cho các cơ sở, hộ nuôi.

Những năm gần đây, nông dân An Giang có xu hướng phát triển chăn nuôi lợn nhưng thực tế hệ thống cung cấp lợn giống trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng được nhu cầu giống tốt cho nông dân. Dự án này sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro và phát triển đàn lợn của tỉnh An Giang an toàn, sạch bệnh./.