Đổi mới trong hoạt động khuyến ngư ở Tuyên Quang

ThienNhien.Net – Với chức năng, nhiệm vụ được giao, trong thời gian qua, mặc dù còn gặp không ít khó khăn về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động… song với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị, Trung tâm Thuỷ sản Tuyên Quang đã triển khai nhiều hoạt động khuyến ngư góp phần thúc đẩy phát triển chăn nuôi thuỷ sản ở địa phương, đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ được tỉnh giao.

Trước tiên, Trung tâm đã chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, nhân viên trong đơn vị, đồng thời mở rộng mạng lưới hoạt động khuyến ngư thông qua việc mở các lớp tập huấn cho cán bộ khuyến nông viên cơ sở và các hộ nuôi cá có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực nuôi trồng thuỷ sản. Chỉ tính riêng trong năm 2008, đã tổ chức 8 lớp tập huấn cho 280 học viên; 6 lớp về vệ sinh an toàn thực phẩm thuỷ sản cho gần 200 học viên, đồng thời xây dựng 6 mô hình khuyến ngư, như Mô hình nuôi thâm canh cá rô phi đơn tính, mô hình tôm càng xanh, nuôi cá chim trắng, nuôi cá – lúa… Qua tập huấn và xây dựng các mô hình trình diễn, đã giúp cán bộ khuyến ngư và người nuôi cá tiếp thu và thực hiện tốt quy trình kỹ thuật góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả trong nuôi trồng thuỷ sản.

Cùng với đó, đơn vị đã tập trung nghiên cứu nâng cao chất lượng và hạ giá thành cá giống được sản xuất tại các trại do Trung tâm quản lý. Chính vì vậy, lượng cá giống do đơn vị sản xuất đến đâu đều được tiêu thụ hết ngay đến đó. Năm 2008, đã sản xuất và tiêu thụ 92 triệu cá bột, 12,2 triệu con cá giống; kế hoạch năm 2009 sản xuất 132 triệu cá bột, 17,4 triệu cá giống, trong đó cung ứng 2,6 triệu cá giống cho vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Với mong muốn giúp nông dân xoá đói giảm nghèo tiến lên làm giàu bằng nghề nuôi trồng và khai thác thuỷ sản. Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền Luật Thuỷ sản và Pháp lệnh bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. Thông qua các văn bản pháp luật cũng như kết hợp tập huấn kỹ thuật để tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức về việc bảo vệ, phát triển và khai thác nguồn lợi thuỷ sản hợp lý.

Năm 2008, Trung tâm đã triển khai dự án sản xuất cá giống thả vào hồ thuỷ điện Tuyên Quang, số lượng 50 vạn con các loại gồm cá mè, trôi, chép, trắm và rô phi đơn tính. Ngoài ra, đơn vị còn thực hiện dự án nuôi cá lồng trên hồ thuỷ điện Tuyên Quang quy mô 138 lồng, đối tượng nuôi chủ yếu là cá rô phi đơn tính và cá tra, các lồng cá đã được thu hoạch đều đạt hiệu quả kinh tế cao. Hoạt động nghiên cứu khoa học cũng đã được quan tâm, Trung tâm đang thực hiện đề tài sản xuất giống cá bỗng và nuôi thử nghiệm các loài cá bỗng, chiên, lăng, rầm xanh, anh vũ; đến nay kết quả đã cho đẻ nhân tạo thành công cá bỗng và xây dựng quy trình nuôi các loài cá quý hiếm trong lồng và ao nước chảy. Ngoài ra, còn thực hiện đề tài sản xuất mắm cá ruộng tại xã Thổ Bình huyện Chiêm Hoá, bước đầu đã cho kết quả khả quan.

Trong thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động khuyến ngư của tỉnh, đồng thời khai thác có hiệu quả các tiềm năng về nuôi trồng thuỷ sản của các địa phương đòi hỏi cán bộ, viên chức Trung tâm Thuỷ sản tỉnh cần cố gắng và nỗ lực nhiều hơn, tích cực tham mưu, đề xuất các giải pháp với tỉnh và ngành trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển nuôi trồng thuỷ sản, đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động khuyến ngư để biến tiềm năng về nuôi trồng thuỷ sản thành hiện thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.