Vùng kinh tế trọng điểm thể hiện vị trí hạt nhân

ThienNhien.Net – Tại Hội nghị giao ban trực tuyến ngày 06/05 với lãnh đạo 24 tỉnh, thành phố thuộc 4 vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh cần mở rộng cơ chế để phát huy vai trò hạt nhân, động lực của các vùng kinh tế trọng điểm.

Kết luận Hội nghị giao ban trực tuyến, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định công tác điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm đã bước đầu đi vào ổn định, đạt kết quả khả quan.

Mặc dù năm 2008, Việt Nam gặp nhiều khó khăn do giá cả biến động, tác động xấu của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới nhưng 4 vùng kinh tế trọng điểm vẫn đạt mức tăng trưởng bình quân trên 13% (mức bình quân cả nước là 6,23%).

So với cả nước, giá trị công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm chiếm 91,8%, giá trị xuất khẩu chiếm 88%, thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng/14 triệu đồng bình quân cả nước. Bốn vùng kinh tế trọng điểm của cả nước đã khẳng định vị trí hạt nhân, là động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế của đất nước.

4 tháng đầu năm nay, sản xuất công nghiệp tại 4 vùng kinh tế trọng điểm liên tục tăng trưởng, trong đó nông nghiệp được mùa, xuất khẩu đã có bước khởi sắc. Một số tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm đã giảm số lao động thất nghiệp, thiếu việc làm. Đó là cơ sở bảo đảm kinh tế nước ta đã có dấu hiệu tích cực.

Để phát huy vai trò hạt nhân, động lực của các vùng kinh tế trọng điểm, Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố thuộc 4 vùng kinh tế trọng điểm phải khắc phục ngay công tác phối hợp, trao đổi thông tin trong vùng kinh tế trọng điểm còn yếu. Cần thực hiện tốt cơ chế phối hợp, hạn chế tình trạng trùng lắp, chồng chéo đầu tư để phát huy lợi thế của từng địa phương, từng vùng. Nếu tổ chức thông tin tốt sẽ hạn chế ách tắc.

Phó Thủ tướng chỉ rõ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với các Bộ, ngành liên quan phối hợp với các tỉnh, thành phố rà soát lại quy hoạch phát triển công nghiệp. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục xem xét tình trạng thiếu, mất việc làm để kịp thời hỗ trợ lao động mất việc làm, đồng thời hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động.

Phó Thủ tướng ghi nhận những kiến nghị của lãnh đạo 17/24 tỉnh, thành phố tại 4 vùng kinh tế trọng điểm về các vấn đề: cấp thoát, nước; phát triển đường cao tốc, đường vành đai, cảng cạn, cảng biển, đường ven biển, đê chắn sóng, kè sông Hồng, sông Lô; xử lý rác thải rắn nguy hại; xử lý ô nhiễm các dòng sông, ô nhiễm môi trường; phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế; đào tạo nguồn nhân lực… Phó Thủ tướng giao cho các Bộ, ngành liên quan khẩn trương xem xét, giải quyết; đồng thời yêu cầu Ban chỉ đạo điều phối phát triển các vùng kinh tế trọng điểm kiểm tra việc thực hiện giải quyết các kiến nghị để báo cáo Chính phủ./.