Mô hình nuôi trồng thủy sản tại Hoà Bình

ThienNhien.Net – Từ năm 2009, Chi cục Thủy sản Hoà Bình đã thực hiện chương trình dự án khuyến ngư với 2 mô hình: Nuôi thâm canh cá rô phi đơn tính trong ao (diện tích 16.000 m2 tại 4 điểm với 6 hộ tham gia) và mô hình nuôi ghép cá rô phi là chính trong ao (diện tích 15.000 m2 tại 3 điểm, 14 hộ tham gia).

Theo báo cáo của Chi cục Thuỷ sản Hoà Bình, toàn bộ số cá rô phi của mô hình được mua từ Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thuỷ sản I về cấp phát cho các hộ để thả giống từ ngày 16/04/2009. Riêng các đối tượng nuôi ghép khác như giống mè, trôi, trắm do kích cỡ cá chưa đủ theo yêu cầu của hợp đồng, đơn vị đang ương nuôi và sẽ chuyển cho các hộ, dự kiến vào đầu tháng 05/2009.

Mặc dù còn gặp những khó khăn trong quá trình triển nhưng với kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực thuỷ sản của cán bộ Chi cục, việc triển khai kế hoạch, cấp kinh phí của Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Quốc gia sớm hơn các năm trước, sự ủng hộ, hưởng ứng của người dân tham gia, mô hình đã triển khai theo đúng tiến độ và kỹ thuật.

Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Quốc gia đã đi kiểm tra 2 điểm trình diễn mô hình tại xã Thống Nhất và phường Thái Bình, Tp. Hoà Bình. Ở cả hai điểm, cá nuôi phát triển tốt, không có dấu hiệu bệnh. Qua trao đổi, người dân rất phấn khởi khi được tham gia mô hình, được tập huấn kỹ thuật, được cấp giống, vật tư và hướng dẫn cặn kẽ của cán bộ kỹ thuật của Chi cục Thuỷ sản nên chưa có khó khăn gì trong quá trình triển khai.

Trong thời gian tới, Chi cục tiếp tục cử cán bộ kỹ thuật bám sát và chỉ đạo mô hình. Dự kiến khi chuẩn bị nghiệm thu, Chi cục sẽ mời các cơ quan, tổ chức trên địa bàn và dân quanh vùng đến tham quan học tập.