TKV xây dựng thêm mỏ mới để đáp ứng đủ than cho nền kinh tế

ThienNhien.Net – Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) sẽ xây dựng thêm các mỏ mới để đáp ứng đủ than cho nền kinh tế.

Nhiệt điện than vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu nguồn điện. Trước nhu cầu than cho điện ngày càng tăng cao, Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết sẽ xây dựng thêm các mỏ mới để đáp ứng đủ than cho nền kinh tế.

TKV sẽ xây dựng thêm mỏ mới để đáp ứng đủ than cho nền kinh tế (Ảnh minh họa: KT)

Năm 2017, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cần khoảng 26 triệu tấn than, trong đó sẽ có khoảng 23 triệu tấn than nội địa, còn lại là nhập khẩu. Theo kế hoạch, đến năm 2020, EVN sẽ cần đến 36,5 triệu tấn than.

Mặc dù, Quy hoạch điện VII điều chỉnh giảm bớt nguồn nhiệt điện than và tăng tỷ lệ các nguồn năng lượng sạch và năng lượng tái tạo (như điện gió, mặt trời…), song nhiệt điện than vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu nguồn điện và là giải pháp chủ đạo đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong dài hạn. Theo đó, đến năm 2020, nhiệt điện than chiếm khoảng 40 – 43% và sẽ đạt khoảng 50% vào năm 2030.

Nhu cầu than cho ngành điện ngày càng tăng cao. Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết từ nay đến năm 2020, có 2 cụm nhà máy nhiệt điện gồm Nhiệt điện Thái Bình và Nhiệt điện Vĩnh Tân I, mỗi cụm sử dụng khoảng 4,5 triệu tấn than. Như vậy, đến năm 2020, sản lượng của TKV cũng phải tăng thêm 9 triệu tấn mới đủ đáp ứng cho 2 nhà máy này.

Ông Nguyễn Văn Biên, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam cho biết, Tập đoàn đang xây dựng thêm mỏ mới để đáp ứng đủ than ngày càng tăng cao của nền kinh tế. Từ nay đến năm 2020, sản lượng ngành than từ 35 triệu tấn hiện nay tăng thêm 9 triệu tấn.

Theo ông Biên, với nhu cầu của 2 cụm nhiệt điện, việc phát huy công suất các mỏ hiện có và xây dựng kịp thời các mỏ mới sẽ đáp ứng được nhu cầu than của các nhà máy điện.

Để các nhà máy nhiệt điện than hoạt động ổn định, hiệu quả cần phải có nguồn cung ứng than với khối lượng lớn, ổn định và lâu dài. Chính phủ, Bộ Công Thương cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo, xây dựng đề án cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện. Đồng thời đề ra mục tiêu và định hướng phát triển nhiệt điện than trên cơ sở khai thác tối đa nguồn than trong nước cho phát triển các nhà máy nhiệt điện, ưu tiên sử dụng than trong nước cho các nhà máy nhiệt điện khu vực miền Bắc.

Nguồn: