Thanh Hoá: Ứng dụng mô hình gieo sạ theo hàng trong thâm canh lúa

ThienNhien.Net – Sáng 14/04/2009, tại xã Hoằng Quý (huyện Hoằng Hoá), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Trung tâm khuyến nông tỉnh Thanh Hoá phối hợp tổ chức hội thảo đầu bờ đánh giá kết quả sơ bộ mô hình ứng dụng gieo sạ lúa theo hàng. Đây là lần đầu tiên tỉnh Thanh Hoá ứng dụng biện pháp canh tác mới này trong thâm canh lúa.

Được biết, hàng năm Thanh Hoá gieo cấy gần 254 nghìn ha lúa cơ bản bằng hình thức truyền thống; một số nơi sản xuất thâm canh lúa bằng phương thức gieo thẳng nhưng do chi phí hạt giống còn lớn nên phương thức này không được áp dụng rộng rãi. Do đó, trong vụ xuân 2009, Thanh Hoá chọn xã, chọn vùng và chọn hộ tham gia ứng dụng gieo sạ lúa theo hàng; tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật gieo sạ lúa theo hàng bằng công cụ kéo tay và hướng dẫn trên đồng ruộng; cử cán bộ kỹ thuật xuống các HTX giúp nông dân làm tốt kỹ thuật sạ lúa; đầu tư mua 20 giàn sạ cho mỗi huyện và giao cho các xã thực hiện…

Sau hơn 2 tháng triển khai mô hình gieo sạ ở 2 xã Hoằng Quý (Hoằng Hoá) và xã Yên Trung (Yên Định), kết quả sơ bộ cho thấy dùng phương pháp gieo sạ lúa theo hàng bằng công cụ kéo tay đã tiết kiệm lượng giống gieo một cách rõ rệt. Cụ thể với giống lúa lai, một sào (500m2) chỉ dùng hết 1,3-1,5kg so với 1,5-2kg lúa cấy và 1,7-1,8kg giống lúa thuần (trong khi nếu gieo mạ cấy sẽ hết từ 4-5kg/sào); công lao động cũng giảm đáng kể: với 1 giàn sạ, 2 lao động có thể gieo trên 2ha/ngày (trong khi nếu gieo mạ, nhổ cấy phải cần đến 40 công lao động trong ngày và trả công thuê cấy 70-80.000đ/sào, sẽ hết khoảng 2,8 – 3,2triệu đồng).

Ông Nguyễn Xuân Sang, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Thanh Hoá khẳng định: “Mô hình ứng dụng gieo sạ theo hàng trong thâm canh lúa là tiến bộ kỹ thuật mới, là giải pháp đột phá trong sản xuất nông nghiệp sẽ làm thay đổi hẳn tập quán sản xuất lúa của người nông dân ở Thanh Hoá”.

Đánh giá sơ bộ ở 2 xã điểm Hoằng Quý, Yên Trung cho thấy, ở đây đang hứa hẹn một vụ mùa bội thu. Chính vì vậy mô hình gieo sạ theo hàng rất cần được nhân rộng ra nhiều địa phương khác trong tỉnh.