Quy định mới về hỗ trợ thiên tai, dịch bệnh

ThienNhien.Net – Ngày 28/06/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Thông tư số 39/2010/TT-BNNPTNT hướng dẫn hỗ trợ các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm theo Quyết định 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.


Theo Thông tư, các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hưởng chính sách hỗ trợ bao gồm: loại thiên tai gây thiệt hại trực tiếp đối với cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thuỷ sản như bão, lũ, lũ quét, ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, rét đậm, rét hại kéo dài; loại dịch hại, dịch bệnh nguy hiểm: rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn sọc đen, lùn xoắn lá, bệnh chồi cỏ mía, chổi rồng, cúm gia cầm, lở mồm long móng, tai xanh ở lợn, đốm trắng đối với tôm sú, tôm chân trắng, hội chứng Taura đối với tôm chân trắng, bệnh đầu vàng đối với tôm sú, tôm chân trắng.

Thông tư cũng nêu rõ, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quyền ra quyết định công bố loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên địa bàn của địa phương mình để làm căn cứ thực hiện chính sách hỗ trợ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.