Phổ cập kiến thức biến đổi khí hậu cho nông dân

ThienNhien.Net – Khoảng 1.000 nông dân sẽ trực tiếp được hưởng lợi từ các chương trình đào tạo và các hoạt động sinh kế ứng phó với biến đổi khí hậu từ hai dự án trị giá 460 nghìn Euro do Đại sứ quán Phần Lan tài trợ.

Dự án thuộc chương trình trợ giúp tổ chức xã hội dân sự Việt Nam nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu. Từ đó, các tổ chức này sẽ giúp người dân thích ứng với mối đe dọa này từ thiên nhiên.

Theo đó, số tiền 460.000 Euro sẽ được tài trợ cho 2 dự án, trong đó có 1 dự án với thời gian 3 năm nhằm xây dựng năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu cho các tổ chức xã hội dân sự và 1 dự án với thời gian 2 năm về thích ứng biến đổi khí hậu tại Quảng Trị.

Ước tính, sẽ có hơn 200 cán bộ và quản lý của ít nhất 50 tổ chức phi chính phủ sẽ phổ cập kiến thức thông qua các chương trình đào tạo và các hoạt động sinh kế ứng phó với biến đổi khí hậu đến tận người dân. Dự án cũng sẽ liên kết các tổ chức Việt Nam với các chuyên gia quốc tế và các cơ hội đào tạo về phát triển bền vững và biến đổi khí hậu./.