Brazil: Quyền sử dụng đất về tay thổ dân Amazon

ThienNhien.Net – Theo tờ Associated, đây là một thắng lợi lớn đối với các bộ tộc người bản xứ ở khu vực Amazon, Brazil. Toà án tối cao Brazil đã đứng về phía những người Anh điêng của vùng đất Rasopa Serra do Sol trong cuộc đấu tranh với các chủ trang trại lớn ở tỉnh phía bắc Roraima, gần biên giới Venezuela kéo dài suốt 30 năm qua.

Phán quyết của tòa án đã đặt 1,7 triệu ha đất dưới sự kiểm soát của 18 000 người Amazon bản xứ bao gồm các bộ tộc Macuxi,Wapichana, Ingariko, Taurepang và Patamono.

Tuy nhiên các nhà quan sát cho hay, phán quyết này không thể chấm dứt các cuộc xung đột vẫn diễn ra và đã lan rộng khắp khu vực. Một số chủ trang trại, những người đã chiếm dụng vùng đất này từ nửa cuối thập niên 80, cho biết họ sẽ đấu tranh để giành lại đất. Số người mất nhà cửa có thể lên tới con số 600.

Khoảng 22% vùng Amazon ở Brazil được coi là vùng đất riêng của những người thổ dân bản xứ. Song, các hoạt trồng trọt, khai thác gỗ và khoáng sản đã khiến vùng đất riêng của họ bị chia cắt và khai thác.

Theo FUNAI, Quỹ quốc gia về các dân tộc bản xứ, có 26 bộ tộc ở Brazil sống gần như cách biệt, không liên lạc gì với thế giới bên ngoài. Vùng đất của họ có tỷ lệ phá rừng thấp hơn các khu vực không được bảo vệ.