Khởi động Dự án quản lý bền vững nước thải quận Long Biên – Hà Nội

ThienNhien.Net – Ngày 03/03, tại Hà Nội, Liên hiệp nghiên cứu quốc tế về nước Sachsen (IWAS) đã tổ chức hội thảo bàn giải pháp phát triển và tối ưu hoá những chiến lược quản lý nguồn nước hiện có của quận Long Biên (Hà Nội) theo hướng bền vững.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ của Dự án quản lý bền vững nước thải quận Long Biên (Hà Nội) do Cộng hòa liên bang Đức (CHLB) tài trợ, thực hiện trong hơn 2 năm (10/2008 – 12/2010).

Theo đó, dự án xây dựng các mô hình thoát nước và xử lý nước thải phù hợp trên cơ sở tính toán với quy hoạch tổng thể của quận; đồng thời phát triển hệ thống thoát nước và xử lý nước thải bền vững như mạng lưới, hệ thống các trạm bơm, các cơ sở xử lý nước thải và những thiết kế áp dụng cho việc tiến tới xử lý các nguồn nước thải công nghiệp.

Bên cạnh đó, dự án còn cung cấp phương pháp bổ cập nguồn nước ngầm, xử lý, tái sử dụng bùn thải thoát nước thân thiện môi trường, chuyển giao kiến thức liên quan đến quản lý và bảo trì hệ thống thoát nước đô thị. Đặc biệt, Dự án còn xây dựng bộ sách, tài liệu hướng dẫn về quản lý nước thải đô thị, cụ thể là xây dựng khái niệm về thoát nước, kỹ năng viết sách hướng dẫn về quản lý duy tu nhưng hệ thống thoát nước và bổ cập nguồn nước ngầm…

Tại hội thảo, Ban điều hành Dự án cũng cho biết, ngoài Dự án quản lý bền vững nước thải tại quận Long Biên, CHLB Đức còn hỗ trợ Việt Nam về Quản lý chất thải đô thị theo phương thức tổng hợp với mô hình bán tập trung – nghiên cứu điển hình thành phố Hà Nội thực hiện trong năm 2009-2010. Đây là những sản phẩm có ý nghĩa mà CHLB Đức dành tặng thành phố Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội./.