Ra mắt các Tổng cục Lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản

ThienNhien.Net – Chiều 16/03, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đã long trọng tổ chức Lễ ra mắt 3 Tổng cục trực thuộc Bộ: Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục Thủy sản. Các Tổng cục này sẽ vừa làm nhiệm vụ quản lý vừa sản xuất kinh doanh cũng như phối hợp với các trường, học viện để đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề.


Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và thường trực Chính phủ, ngay sau khi hợp nhất với Bộ Thủy sản, Bộ NN&PTNT đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ xây dựng đề án kiện toàn hệ thống tổ chức ngành NN&PTNT trong đó có Đề án thành lập 3 Tổng cục: Lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản trực thuộc Bộ.

Ngày 10/09/2009, Chính phủ ban hành Nghị định 75/2009/NĐ-CP điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Bộ NN&PTNT, theo đó, kể từ ngày 01/11/2009, thành lập 3 Tổng cục nêu trên trên cơ sở sắp xếp tổ chức một số đơn vị thuộc Bộ này.

Tới dự Lễ ra mắt, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh sự cần thiết của việc cơ cấu lại tổ chức bộ máy hoạt động của Bộ NN&PTNT, trong đó Lâm nghiệp, Thủy sản và Thủy lợi là 3 lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với toàn ngành nông nghiệp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, nhiệm vụ quan trọng nhất là phải xây dựng được nền nông nghiệp hiện đại, sản xuất hàng hoá lớn và đội ngũ lao động nông nghiệp, nông thôn có trình độ cao để nâng cao mức sống của người dân, đồng thời góp phần đảm bảo an ninh lương thực. Sự ra đời của 3 Tổng cục sẽ giúp 3 lĩnh vực trọng yếu trong ngành nông nghiệp phát triển toàn diện và chuyên sâu hơn.

Phó Thủ tướng mong muốn 3 Tổng cục Lâm nghiệp, Thủy lợi, Thủy sản làm tốt vai trò của mình để đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước, nâng cao hơn nữa mức sống của nhân dân.