Năm 2009: Hoạt động khuyến công tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nông thôn

ThienNhien.Net – Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương (Bộ Công Thương) Nguyễn Đình Hoàng Long cho biết, năm 2009, nguồn quỹ khuyến công huy động được 165 tỷ đồng. Trong đó, hoạt động khuyến công năm nay sẽ ưu tiên hỗ trợ các cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu, hàng thay thế hàng nhập khẩu, các sản phẩm công nghiệp phụ trợ, chế biến nông sản thực phẩm sử dụng nguồn nguyên liệu địa phương.

Nguồn quỹ khuyến công cũng sẽ dành một phần đáng kể để hỗ trợ đào tạo nghề mới (chuyển đổi nghề) cho lao động của các cơ sở sản xuất công nghiệp ở nông thôn, các doanh nghiệp công nghiệp gặp khó khăn phải giãn thợ, ngừng sản xuất, hỗ trợ đào tạo lao động mới cho các cơ sở công nghiệp có đơn hàng, hợp đồng xuất khẩu hoặc tiêu thụ trong nước cần mở rộng sản xuất.

Ngoài ra, hoạt động khuyến công năm nay còn hỗ trợ việc chuyển giao công nghệ, khuyến khích các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn đầu tư, nhập khẩu thiết bị, đổi mới công nghệ để duy trì và phát triển sản xuất, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm.