Bảo đảm cung cấp khí ổn định cho các Nhà máy điện Cà Mau

ThienNhien.Net – Trên cơ sở báo cáo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có ý kiến chỉ đạo về tình hình khai thác dầu khí lô PM3-CAA và khả năng cung cấp khí cho các Nhà máy điện Cà Mau.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương phối hợp với PVN và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xây dựng phương án tiêu thụ khí ổn định. Trên cơ sở đó, PVN đàm phán với Petronas – Malaysia chuyển nhượng tối đa quyền nhận khí cho phía Việt Nam nhằm cung cấp ổn định cho các Nhà máy điện Cà Mau.

PVN có trách nhiệm chủ động phối hợp với các đối tác khai thác lô dầu khí nói trên nhằm bảo đảm chất lượng dầu thương phẩm, đáp ứng tối đa nhu cầu tiêu thụ khí của các Nhà máy điện Cà Mau và an toàn mỏ.

Các Nhà máy Điện Cà Mau 1 và Cà Mau 2 được khánh thành ngày 27/12/2008, có tổng mức đầu tư 860 triệu USD.
Với tổng công suất thiết kế là 1.500 MW, các NMĐ Cà Mau có khả năng cung cấp cho lưới điện quốc gia trên 34 triệu KWh mỗi ngày. Kể từ ngày phát điện đầu tiên (4/4/2007) đến nay, tổng sản lượng của Nhà máy điện Cà Mau 1 và Cà Mau 2 phát lên lưới điện quốc gia hơn 3,5 tỷ KWh.