Góp ý Dự thảo "Hướng dẫn bảo vệ nguồn nước"

ThienNhien.Net – Sáng 12/11, tại Hà Nội, Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã phối hợp với Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Bỉ (BTC) tổ chức Hội thảo chuyên đề giới thiệu và lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo “Hướng dẫn bảo vệ nguồn nước”. Đây là Hội thảo nằm trong khuôn khổ thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước Việt Nam”.


Dự án “Nâng cao năng lực và đánh giá quản lý tài nguyên nước Việt Nam” được triển khai thực hiện trong 4 năm, bắt đầu từ tháng 11/2008, tại 7 tỉnh trong cả nước là: Hà Nam, Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Bình Định, Phú Yên và Ninh Thuận.

Ông Martin Junker, Cố vấn trưởng Dự án cho biết: “Dự thảo ‘Hướng dẫn bảo vệ nguồn nước’ được xem là một trong những sản phẩm quan trọng của Dự án ‘Nâng cao năng lực đánh giá và quản lý tài nguyên nước Việt Nam’ được thực hiện trong năm 2009 nhằm giới thiệu khái niệm bảo vệ tài nguyên nước và phòng chống các tác hại do nước gây ra, những rủi ro tác động đến tài nguyên nước, hướng dẫn phân định các khu vực bảo vệ tài nguyên nước phục vụ nhu cầu sử dụng nước của con người và đề xuất các hoạt động cần giảm thiểu, nghiêm cấm trong khu vực bảo vệ nguồn nước”.

Tại Hội thảo, Phó Cục trưởng Lê Hữu Thuần phát biểu: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Quản lý Tài nguyên Nước đã phối hợp với nhóm hỗ trợ Dự án biên soạn Dự thảo “Hướng dẫn bảo vệ nguồn nước” nhằm cung cấp tài liệu hướng dẫn toàn diện và cụ thể về các yếu tố, tiêu chuẩn, quy trình lựa chọn, khoanh định và phân vùng các khu vực cần bảo vệ nguồn nước kèm theo những hướng dẫn chi tiết về các hoạt động cần giảm thiểu, nghiêm cấm trong khu vực bảo vệ nguồn nước. Tài liệu sẽ tập trung về hướng dẫn bảo vệ các nguồn nước ngầm và các nguồn nước mặt quan trọng như sông suối, ao hồ”.

Việc biên soạn tài liệu này là hết sức cần thiết, nhằm hỗ trợ việc triển khai, thực hiện một số nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan như Nghị định 120/2008/NĐ-CP về Quản lý lưu vực sông, Nghị định 112/2008/NĐ-CP về Quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi và Quyết định 15/2008/QĐ-BTNMT về Quy định bảo vệ tài nguyên nước ngầm.

Các ý kiến đóng góp của các đại biểu trong Hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn chỉnh Dự thảo, đưa công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước đi vào nề nếp, thống nhất và tạo được công cụ pháp lý quan trọng nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước ở các cấp.