Tỷ lệ người mắc bệnh giảm 50% nhờ được cung cấp đủ nước sạch

ThienNhien.Net – Theo báo cáo Đánh giá tác động sức khoẻ (HIA) của Dự án Đói nghèo và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường): Qua 5 năm thực hiện, tỷ lệ mắc bệnh liên quan đến cấp nước sạch và vệ sinh môi trường giảm, bệnh đau mắt hột không tăng, đặc biệt các bệnh tiêu chảy và sốt rét giảm 50%.

Dự án này cũng chỉ rõ những cải thiện về sức khỏe, vệ sinh cá nhân và ô nhiễm môi trường giảm là do tác động của việc gia tăng phạm vi cấp nước sạch và vệ sinh môi trường từ 30% lên 63%, và các hoạt động giáo dục về sức khoẻ và vệ sinh.

Qua thống kê tại các cơ sở y tế ở thành phố Đà Lạt, tỷ lệ mắc bệnh tiêu chảy, lỵ và thương hàn giảm từ 4-5% xuống chỉ còn 1,7% nhờ thực hiện tốt Dự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường.

Bên cạnh đó, Dự án cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn của Đà Lạt đã giúp cho nhiều hộ được đấu nối thêm vào mạng lưới cấp nước đã cải tạo, nên cải thiện đáng kể điều kiện sống. Dự án này cũng góp phần làm giảm ngập lụt, tăng cường thu gom, xử lý rác thải xung quanh hai con suối chính của thành phố Đà Lạt làm cho cảnh quan môi trường thêm sạch đẹp.

Tại Việt Trì (Phú Thọ), các bệnh liên quan đến cấp nước sạch và vệ sinh môi trường cũng giảm đáng kể khi thực hiện Dự án cấp nước và dự án nâng cao nhận thức cộng đồng đi kèm.

Đặc biệt, kể từ khi thực hiện Dự án cấp nước sạch, không có dịch bệnh nào xuất hiện có liên quan đến nước và vệ sinh môi trường. Hơn nữa, nhờ các hoạt động giáo dục sức khỏe và vệ sinh nhiều gia đình đã cải tạo nhà vệ sinh và nhà tắm theo hướng hiện đại. Đến nay, Việt Trì đã có hàng chục ngàn gia đình được đấu nối với mạng lưới cung cấp nước sạch.