Quốc hội lo ngại về kỷ luật đầu tư công

ThienNhien.Net – Một số ý kiến cho rằng kỷ luật đầu tư công vẫn là vấn đề đáng lo ngại, nhiều công trình đã hoàn thành nhưng sử dụng không hiệu quả, trong khi nhu cầu đầu tư cho cơ sở hạ tầng thủy lợi vùng khô hạn, ngăn xâm nhập mặn, cơ sở y tế… chưa đáp ứng kịp thời.

Một số ý kiến cho rằng kỷ luật đầu tư công vẫn là vấn đề đáng lo ngại, nhiều công trình đã hoàn thành nhưng sử dụng không hiệu quả - trong ảnh: Chợ xây tiền tỉ nhưng bỏ hoang
Một số ý kiến cho rằng kỷ luật đầu tư công vẫn là vấn đề đáng lo ngại, nhiều công trình đã hoàn thành nhưng sử dụng không hiệu quả – trong ảnh: Chợ xây tiền tỉ nhưng bỏ hoang

Báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 và 5 năm 2011-2015; triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2016 và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020 do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu trình bày cho thấy, đa số ý kiến tán thành Báo cáo của Chính phủ và cho rằng, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực, linh hoạt, sáng tạo triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội.

Tuy nhiên, các ý kiến cũng đánh giá, nhiều chỉ tiêu, tiêu chí phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa đạt được. Có 10/26 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011-2015 chỉ đạt 5,9% thấp hơn mức 7% của giai đoạn trước; năng suất các nhân tố tổng hợp đóng góp vào tăng trưởng ở mức 29% , hệ số sử dụng vốn (ICOR) còn cao , năng suất lao động so với một số nước Đông Nam Á còn thấp. Năng lực cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp chưa cải thiện nhiều; công nghiệp và dịch vụ tăng thấp hơn giai đoạn trước.

Cơ cấu thu, chi ngân sách chưa phù hợp, chi thường xuyên tăng nhanh; bội chi ngân sách còn cao chưa đạt mục tiêu giảm xuống còn 4,5% GDP, nợ công tăng nhanh, áp lực trả nợ lớn. Giảm nghèo chưa thực sự bền vững. Năng suất lao động xã hội thấp dẫn đến tiền lương, thu nhập của người lao động, nhất là ở vùng sâu, vùng xa chưa bảo đảm đời sống. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp còn đạt thấp so với mục tiêu đề ra.

“Một số ý kiến cho rằng kỷ luật đầu tư công vẫn là vấn đề đáng lo ngại, nhiều công trình đã hoàn thành nhưng sử dụng không hiệu quả, nhu cầu đầu tư cho cơ sở hạ tầng thủy lợi vùng khô hạn, ngăn xâm nhập mặn, cơ sở y tế… chưa đáp ứng kịp thời. Việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản còn chậm, ứng trước vốn đầu tư XDCB còn lớn” – Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu nhấn mạnh.

Báo cáo thẩm tra cũng lo lắng việc xuất hiện một số ngân hàng thương mại cổ phần quy mô lớn gặp khó khăn phải thay đổi chủ sở hữu, người quản lý từ cơ quan quản lý nhà nước. Một số ý kiến cho rằng nợ xấu chưa được xử lý triệt để do công tác xử lý và thu hồi nợ của VAMC chưa mang lại hiệu quả. Nhiều ý kiến nhận định dù nền kinh tế phục hồi, nhưng doanh nghiệp trong nước còn nhiều khó khăn thì việc giảm nợ xấu khó bền vững, lãi suất cho vay còn cao so với diễn biến lạm phát.

Về đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ông Nguyễn Văn Giàu cho biết, một số ý kiến cho rằng kết quả tái cơ cấu mới chỉ là bước đầu, chưa tạo được chuyển biến mạnh mẽ, chưa giải quyết tồn tại, bức xúc quá lâu của người dân về quy hoạch, về giá cả, thị trường tiêu thụ sản phẩm. Mô hình hợp tác xã kiểu mới trong ngành nông nghiệp phát triển còn chậm. Chương trình xây dựng nông thôn mới có một số xã chạy theo thành tích đạt tiêu chí nông thôn mới đã tạm ứng trước vốn đầu tư xây dựng một số công trình nhưng chưa có nguồn vốn để cân đối cần chấn chỉnh, một số xã còn lúng túng trong việc chuyển dịch cơ cấu sản xuất và nâng cao hiệu quả, nâng cao thu nhập người dân chưa có chuyển biến một cách rõ rệt.

Về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao được đánh giá có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ chưa đạt mục tiêu đề ra, đào tạo chưa gắn với sử dụng dẫn đến số sinh viên bậc học cao đẳng, đại học ra trường chưa tìm được việc làm có xu hướng tăng.

Qua thẩm tra, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhận định, việc xây dựng cơ sở hạ tầng có chuyển biến rõ nét, nhiều công trình năng lượng lớn được đưa vào khai thác, cung cấp đủ nhu cầu điện và có dự trữ. Hạ tầng giao thông cải thiện đáng kể đã nâng cấp mở rộng toàn tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 14, đường Hồ Chí Minh và đưa vào khai thác nhiều tuyến đường cao tốc, cảng sân bay mới đáp ứng tốt hơn yêu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa; thị trường viễn thông phát triển nhanh và vững chắc.

“Tuy nhiên, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội còn mặt hạn chế, chưa đồng bộ, hiệu quả kết nối chưa cao, chưa có cơ chế, chính sách mang tính đột phá thu hút nguồn lực ngoài nhà nước tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng, chưa cải thiện ùn tắc giao thông nội thị đối với các thành phố lớn nhất là thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh.” Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu nêu rõ.