Gỡ vướng, bổ sung vốn di dân dự án thủy điện Sơn La

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đồng ý ứng trước 1.000 tỷ đồng kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2015 cho tỉnh Sơn La để thực hiện dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La.

Ảnh minh họa (ThienNhien.Net)
Ảnh minh họa (ThienNhien.Net)

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Sơn La có trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn ứng trước nêu trên đúng mục tiêu, đối tượng và theo đúng quy định hiện hành.

Về thực hiện các dự án thành phần, Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Sơn La thực hiện đầu tư 95 dự án thành phần đã được bố trí một phần vốn trong phạm vi tổng mức đầu tư tại Quyết định 801/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 và đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh vốn tại công văn 1353/TTg-KTN ngày 7/9/2013.

Thủ tướng giao UBND tỉnh Sơn La sắp xếp, ưu tiên thực hiện trước các dự án thật sự cấp thiết, phục vụ trực tiếp cho việc ổn định đời sống và phát triển sản xuất của người dân tại các khu, điểm tái định cư, lưu ý không làm tăng tổng mức đầu tư đã được giao tại Quyết định số 801/QĐ-TTg.

Đối với 358 dự án thành phần chưa có trong danh mục tại Quyết định 801/QĐ-TTg thì chỉ thực hiện đầu tư sau khi điều chỉnh Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối, bố trí vốn cho tỉnh Sơn La thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Nhai và dự án cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 107, đoạn Chiềng Pấc-Phiêng Lanh.