Kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành về bảo vệ, phát triển rừng

ThienNhien.Net – Tại Công văn 603/TTg-KTN, ngày 22/4, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo về công tác kiểm tra, xử lý tình hình vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Công an, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ và UBND các tỉnh Bình Phước, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai, Quảng Nam, Quảng Bình và các tỉnh có điểm nóng về bảo vệ rừng kiểm tra công tác chỉ đạo, điều hành, thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, việc thực hiện quy hoạch và triển khai các dự án đầu tư có sử dụng đất lâm nghiệp và rừng trên địa bàn các tỉnh trên trong thời gian qua; tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 05/2009 kết quả thực hiện và đề xuất các giải pháp xử lý sai phạm.

Thủ tướng lưu ý, đối với các dự án sử dụng rừng và đất lâm nghiệp không đúng quy định của Nhà nước, không thực hiện đúng tiến độ thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định thu hồi đất và có kế hoạch sử dụng diện tích đất bị thu hồi đúng quy định.

Thủ tướng giao Chủ tịch UBND các tỉnh nêu trên phải chỉ đạo xây dựng phương án quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp theo đúng các quy định hiện hành, đồng thời chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đúng pháp luật về đất đai, tránh khiếu kiện kéo dài.