Hà Nội được hỗ trợ vốn xử lý các công trình đê, kè

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Tài chính ứng trước 200 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ hỗ trợ cho thành phố Hà Nội xử lý chống sạt lở cấp bách các tuyến đê sông Đà, sông Hồng để khắc phục hậu quả mưa úng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Thủ tướng giao UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo rà soát các dự án đê, kè chống sạt lở các tuyến đê, đặc biệt là tuyến đê sông Đà, sông Hồng, bảo vệ thủ đô Hà Nội và tổ chức triển khai thực hiện đầu tư các dự án, công trình cấp bách; xác định cụ thể danh mục dự án, mức vốn sau khi rà soát lại, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để tổng hợp chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa vào danh mục các dự án xử lý cấp bách sau đập thủy điện Hòa Bình năm 2009 và các năm tiếp theo đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ; định kỳ báo cáo các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình sử dụng số vốn ứng trước nêu trên để theo dõi, hướng dẫn quản lý theo quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cân đối nguồn vốn bố trí cho thành phố Hà Nội để hoàn trả số vốn được tạm ứng nêu trên theo đúng quy định.

Về phương án đảm bảo giao thông thi công hầm chui đường sắt thuộc Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng – Hòa Lạc, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xem xét, xử lý kiến nghị của Tổng công ty Cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam về phương án đảm bảo giao thông thi công hầm chui đường sắt thuộc Dự án mở rộng và hoàn thiện đường Láng – Hòa Lạc, tạo điều kiện để Dự án hoàn thành đúng tiến độ theo yêu cầu.