10 sự kiện nổi bật 2008 về tài nguyên và môi trường

ThienNhien.Net – Năm 2008 khép lại với nhiều biến chuyển trong ngành tài nguyên và môi trường nước ta. Năm 2008 ghi nhận những bước tiến mới đã đạt được, những khó khăn, thách thức mà ngành tài nguyên môi trường phải đối mặt. Bộ TN&MT mới đây đã công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2008 do Báo TN&MT bình chọn.

1. Chính phủ ban hành Nghị định số 25/2008/NĐ-CP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT

Theo đó, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT thay đổi theo hướng ngày càng hoàn thiện hơn. Đã phân định chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước giữa Bộ TN&MT với các Bộ khác. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức rõ ràng, cụ thể như vậy đã tạo điều kiện thuận lợi để Bộ TN&MT nói riêng và ngành TN&MT nói chung tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đáp ứng tốt hơn yêu cầu trong tình hình mới.

2. Ra đời Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Với Nghị định số 25/2008/NĐ-CP, Bộ TN&MT có thêm chức năng quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo. Tại Quyết định số 116/2008/QĐ-TTg ngày 27/8/2008, Thủ tướng Chính phủ quy định rõ vị trí và chức năng của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Theo đó, có 15 nhiệm vụ và quyền hạn, trong đó, có những nhiệm vụ quan trọng như: Tham gia xây dựng chiến lược, chính sách về quốc phòng, an ninh, ngoại giao liên quan đến chủ quyền, quyền chủ quyền và các quyền tài phán quốc gia của Việt Nam trên biển và hải đảo; có nhiệm vụ về quản lý tổng hợp, khai thác, sử dụng biển và hải đảo; điều tra cơ bản về TN&MT biển và hải đảo; khảo sát, thăm dò, nghiên cứu biển, hải đảo và đại dương; bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

3. Bộ TN&MT là cơ quan đầu mối chủ trì thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu

Theo Quyết định 158/2008/QĐ-TTg ngày 2/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình mục tiêu Quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu được thực hiện từ 2009-2015 với kinh phí khoảng 1.965 tỷ đồng. Đây được xem là định hướng chủ đạo, cơ sở pháp lý để các Bộ, ngành, địa phương triển khai kế hoạch hành động của mình.

4. Chính phủ đề xuất điều chỉnh 6 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2003 để giải quyết những vướng mắc trong quản lý đất đai

Theo đó sẽ sửa đổi bổ sung một số điều được quy định tại 6 Nghị định: Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP, Nghị định số 142/2005/NĐ-CP, Nghị định số 17/2006/NĐ-CP, Nghị định số 84/2007/NĐ-CP và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP. Bằng việc sửa đổi một số nội dung quan trọng tại một số Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, những vấn đề vướng mắc nhất về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất và tài chính đất sẽ được tháo gỡ dần.

5. Tổ chức thành công chuỗi Hội nghị các Bộ trưởng Môi trường ASEAN

Hội nghị các Bộ trưởng Môi trường khu vực ASEAN, ASEAN + 3 và Đông Á được tổ chức với sự tham gia đầy đủ của 16 đoàn đại biểu cấp Bộ trưởng (10 nước ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, New Zeland và Australia) diễn ra từ ngày 6 đến 9/10. Sáng kiến thành lập Trung tâm Giáo dục môi trường Đông Á của nước chủ nhà Việt Nam được ghi nhận tại Hội nghị Bộ trưởng Đông Á lần thứ nhất.

6. Hoàn thành việc thăm dò, phát hiện tiềm năng lớn quặng titan trong tầng cát đỏ

Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã hoàn thành việc thăm dò, phát hiện tiềm năng lớn quặng titan trong tầng cát đỏ phân bố dọc dải Ninh Thuận, Bình Thuận và Bắc Bà Rịa – Vũng Tàu, với tài nguyên dự báo khoảng 200 triệu tấn. Đây là kết quả thi công của 4 đề án điều tra đánh giá quặng titan được Bộ TN&MT phê duyệt từ năm 2005.

7. Bộ TN&MT là cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với lưu vực sông trên phạm vi cả nước

Theo Nghị định số 120/2008/NĐ-CP quản lý lưu vực sông Chính phủ vừa ban hành, tài nguyên nước trong lưu vực sông sẽ được quản lý thống nhất, không chia cắt giữa các cấp hành chính, giữa thượng nguồn và hạ nguồn; bảo đảm sự công bằng, hợp lý và bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi giữa các tổ chức, cá nhân trong cùng lưu vực.

8. Chuyển nhiệm vụ định giá đất về ngành tài nguyên và môi trường

Ngày 1/12/2008, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 1735/QĐ-TTg điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất, hồ sơ, tài liệu, tổ chức và cán bộ, công chức làm công tác định giá đất từ ngành tài chính sang ngành TN&MT.

9. Phê duyệt Chiến lược Phát triển ngành Ngành đo đạc và bản đồ đến năm 2020

Ngày 27/2/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 33/2008/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Phát triển Ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam đến năm 2020. Đây là định hướng lớn để Ngành đo đạc và bản đồ trở thành ngành có trình độ công nghệ hiện đại, đạt mức tiên tiến trong khu vực và tiếp cận với trình độ tiên tiến trên thế giới.

10. Phát hiện hành vi xả trộm nước thải ra sông Thị Vải của Công ty trách nhiệm hữu hạn Vedan Việt Nam

Ngày 12/9/2008, Cục Cảnh sát môi trường và Đoàn kiểm tra liên ngành Bộ TN&MT bắt quả tang Công ty Vedan Vietnam xả hàng ngàn khối nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc ra sông Thị Vải và có hành vi “che mắt” cơ quan chức năng bằng các thủ đoạn tinh vi. Ngày 7/10/2008, Bộ TN&MT ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Vedan, tạm thời đình chỉ hoạt động sản xuất của Công ty này, phạt 267 triệu đồng và truy thu 127 tỷ đồng phí bảo vệ môi trường.