Phấn đấu đạt mục tiêu xuất khẩu 4 triệu tấn lương thực năm 2009

ThienNhien.Net – Sáng 29/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2009 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao đóng góp của ngành vào thành tựu chung của đất nước năm 2008. Năm qua, dù gặp nhiều khó khăn do thiên tai, dịch bệnh và ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế thế giới, ngành Nông nghiệp đã đạt nhiều kết quả tích cực.
Sản lượng cây có hạt đạt 43,16 triệu tấn, tăng 3 triệu tấn so với 2007. Trong đó, diện tích gieo trồng lúa cả năm đạt 7,4 triệu ha, tăng 200 nghìn ha, sản lượng đạt 38,6 triệu tấn, tăng 2,7 triệu tấn.

Tốc độ tăng giá trị sản lượng công nghiệp chế biến nông, lâm sản năm 2008 đạt mức 15%. Xuất khẩu các loại nông, lâm, thủy sản đạt mức tăng trưởng cao nhất từ trước tới nay. Nhiều cơ sở công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản trong năm đầy khó khăn vẫn tiếp tục được đầu tư, nâng cấp. Hiện cả nước có 245/470 doanh nghiệp chế biến đạt tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường EU, hàng nghìn hộ sản xuất theo mô hình trang trại.

“Đảng, Nhà nước và Chính phủ đặc biệt quan tâm phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Tập trung phát triển nông nghiệp chính là phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh. Thủ tướng giao nhiệm vụ cho ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ sản xuất, phát triển kinh tế nông nghiệp vững chắc trong giai đoạn mới.

“Năm 2009, phải đạt chỉ tiêu xuất khẩu 4 triệu tấn lương thực”, Thủ tướng yêu cầu. Bên cạnh đó, cần sớm xây dựng hệ thống kho chứa lương thực đảm bảo mỗi năm bình quân xuất khẩu khoảng 4 triệu tấn lúa, 2 triệu tấn gạo. Để làm được việc đó, Thủ tướng lưu ý, cần lập quy hoạch cụ thể và giao cho từng địa phương giải phóng mặt bằng để xây dựng.

Năm 2008 nhiều chỉ tiêu của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có mức tăng cao: giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 5,62% so với năm 2007; sản lượng lúa cả năm đạt 38, 63 triệu tấn (cao nhất từ trước tới nay); Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 6,2 tỷ USD, tăng 22,7% so với năm 2007.

Đối với lĩnh vực thủy sản, phải phát huy lợi thế nguồn lợi và tiềm năng nuôi trồng, duy trì sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu, hỗ trợ tìm kiếm thị trường cho nông dân.

Thủ tướng nhấn mạnh, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo thực hiện việc khoán rừng, giữ rừng, xây nhà cho người nghèo… Phải coi trọng và hạn chế thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, phát huy hơn nữa tiềm năng và nguồn lực vùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng Sông Cửu Long để nâng cao năng suất lương thực. “Cần bám sát, sớm triển khai chủ trương của Chính phủ hỗ trợ 61 huyện nghèo nhất nước để thực hiện có hiệu quả”, Thủ tướng yêu cầu.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn nêu quyết tâm, năm 2009, cùng cả nước tập trung ngăn chặn suy giảm kinh tế theo 5 nhiệm vụ trọng tâm đã được Chính phủ xác định. Bên cạnh những mục tiêu cơ bản, ngành quyết tâm khắc phục những hạn chế, ngăn ngừa suy giảm, duy trì và phấn đấu đạt mức tăng trưởng giá trị gia tăng nông, lâm, thủy sản đạt 2,8%, kim ngạch xuất khẩu ở lĩnh vực này đạt 12,5 tỷ USD…

Tại hội nghị, một số ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương cho rằng, phát triển nông nghiệp hiện nay chưa bền vững, sức cạnh tranh thấp, hệ thống quản lý chất lượng hàng nông, lâm, thủy sản còn yếu. Chưa có kho tàng bảo quản lương thực một cách chuyên nghiệp. Nguồn nhân lực còn rất thiếu. Sự phối hợp giữa các Bộ, ngành chưa đồng bộ, nhiều lĩnh vực như sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; phát triển trồng trọt và vật tư nông nghiệp chưa ăn khớp…

Qua đó, nhiều đại biểu đã đóng góp các giải pháp góp phần khắc phục những mặt còn tồn tại để năm 2009 sản xuất, xuất khẩu trên lĩnh vực nông nghiệp đạt hiệu quả cao hơn.