Hợp tác phát triển khuyến ngư giữa Việt Nam và Indonesia

ThienNhien.Net – Ngày 11/12/2008, tại thành phố Hồ Chí Minh Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Quốc gia (Bộ NN-PTNT) và Trung tâm Phát triển Khuyến ngư, trực thuộc Cục phát triển nguồn nhân lực Hàng hải và Thuỷ sản (gọi tắt là AMFHRD), trực thuộc Bộ Hàng hải và Thuỷ sản (gọi tắt là MMAF) nước Cộng hoà Indonesia, đã tổ chức buổi họp bàn về các vấn đề hai bên quan tâm.

Đoàn đến từ nước Cộng hoà Indonesia gồm 19 thành viên do Giáo sư – Tiến sĩ Sahala Hutabarat, Chủ tịch AMFHRD làm trưởng đoàn. Đoàn Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Quốc gia do Tiến sĩ Nguyễn Huy Điền, phó giám đốc Trung tâm làm trưởng đoàn.

Hai đoàn đã trao đổi các quan điểm trên những triển vọng hợp tác về phát triển khuyến ngư giữa hai nước và nhất trí sự hợp tác song phương về phát triển khuyến ngư sẽ được nâng cao. Hai bên đồng ý trao đổi về chuyên gia, nhân viên khuyến ngư và các hộ nuôi thuỷ sản đến từ Việt Nam và Indonesia; thiết lập chương trình tập sự cho các nhân viên khuyến ngư tại Việt nam và Indonesia.

Kết thúc buổi họp, Ông Sumardi Suriatna – Trưởng Trung tâm Phát triển Khuyến ngư thuộc Cục Phát triển nguồn nhân lực Hàng hải và Thuỷ sản Cộng hoà Indonesia và Ông Nguyễn Huy Điền – phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Quốc gia đã cùng ký biên bản.

Trong các ngày 11 đến 14 tháng 12, đoàn cán bộ Khuyến ngư Indonesia đã đi thăm một số trang trại nuôi cá tra, nhà máy chế biến đông lạnh và sản xuất thức ăn thuỷ sản, trung tâm sản xuất giống; làm việc và tìm hiểu các hoạt động khuyến ngư tại các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp và An Giang.