Tương lai nào cho em?

ThienNhien.Net – So với trẻ em thành phố, trẻ em ở vùng cao còn nhiều khó khăn về vật chất. Ngoài giờ học, nếu không phải lên nương rẫy em lại theo sau con trâu, con bò phụ giúp cho gia đình. Nét hồn nhiên thơ ngây còn đọng lại trên gương mặt non trẻ của em. Một tương lai nào cho trẻ vùng cao hay vẫn chỉ một kịch bản cũ “con trâu đi trước cái cày đi sau”?

Tương lai nào cho em