Tập đoàn CN Than – Khoáng sản VN được thực hiện các dự án về môi trường

ThienNhien.Net – Ngày 3/12, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) thực hiện các dự án về môi trường theo hình thức chỉ định thầu trong nội bộ Tập đoàn. TKV phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đấu thầu và bảo vệ môi trường và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả của dự án.

Cùng ngày, về việc phê duyệt Đề án “Điều tra đánh giá tiềm năng sa khoáng titan – zircon trong tầng cát đỏ vùng Ninh Thuận, Bình Thuận và Bắc Bà Rịa – Vũng Tàu”, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, địa phương liên quan bàn bạc, thống nhất khu vực, diện tích cần điều tra đánh giá tiềm năng sa khoáng titan – zircon trong tầng cát đỏ; khối lượng công việc chủ yếu và tổng kinh phí thực hiện Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 12/2008.