Chủ động phòng chống giá rét và dịch bệnh cho đàn trâu bò

ThienNhien.Net – Để chủ động phòng tránh thiệt hại đối với đàn trâu, bò do ảnh hưởng của giá rét, đặc biệt là khi xảy ra rét đậm, rét hại kéo dài trong vụ Đông Xuân năm 2008-2009, ngày 4/12, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phía Bắc và Bắc Trung bộ chỉ đạo quyết liệt nhiều biện pháp.

Chính quyền cơ sở phải thống kê đầy đủ số lượng trâu, bò, hình thức chăn nuôi, nguồn thức ăn có trên địa bàn và hướng dẫn người chăn nuôi biện pháp phòng chống đói, rét và dịch bệnh cho đàn trâu, bò. Các cơ quan chuyên môn thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết khí hậu ở địa phương, đặc biệt là đối với vùng núi cao thường xuyên xảy ra rét đậm, rét hại; thông tin kịp thời và thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng để người chăn nuôi biết, có biện pháp chủ động phòng chống đói, rét cho trâu, bò.

Các địa phương hướng dẫn người chăn nuôi chủ động chuẩn bị đủ nguồn thức ăn, áp dụng các biện pháp kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng, chăn nuôi có kiểm soát để chủ động phòng, chống đói, rét tại chỗ hiệu quả, phù hợp; chuẩn bị tốt công tác tiêm phòng cho đàn gia súc trong vụ Đông Xuân; thực hiện tiêm đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh theo quy định; khi phát hiện gia súc bị bệnh phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định của pháp luật về thú y, không để dịch lây lan.

Căn cứ tình hình cụ thể và khi có dự báo sẽ xảy ra rét đậm, rét hại phải cử các đoàn công tác về từng xã để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống, đặc biệt chú trọng các vùng cao, vùng khó khăn và những nơi có nguy cơ trâu, bò chết đói, chết rét.

Chủ động sử dụng nguồn kinh phí dự phòng từ ngân sách địa phương và có giải pháp chính sách hỗ trợ kịp thời cho công tác phòng, chống rét, dịch bệnh, nhất là đối với các hộ gia đình chính sách, hộ ngèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số.