Triển khai các hoạt động khai thác và thăm dò mỏ khoáng sản tại Yên Bái và Bắc Giang

ThienNhien.Net – Ngày 12/11/2008 Chính phủ đã có văn bản đồng ý cho thăm dò, khai thác các mỏ khoáng sản tại Yên Bái và Bắc Giang, đồng thời giao cho UBND của 2 tỉnh này lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện.

Theo văn bản 7770/VPCP- KTN, ngày 12/11/2008 về chỉ đạo về việc thăm dò, khai thác mỏ sắt Núi Vi thuộc các xã Hưng Khánh và Hồng Ca, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận việc triển khai thăm dò mỏ sắt này, làm cơ sở lập dự án đầu tư khai thác để cung cấp nguyên liệu quặng sắt cho Nhà máy luyện gang-thép tại Khu công nghiệp phía Nam của tỉnh Yên Bái.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng đã có công văn cho phép thăm dò điểm than Thanh Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang để đánh giá trữ lượng làm cơ sở lập dự án đầu tư khai thác, chế biến.