Lấy ý kiến về quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ

ThienNhien.Net – Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa tổ chức tham vấn nhằm hoàn thiện Thông tư kỹ thuật về lập, điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ trong phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển.

Tham dự có đại diện một số tỉnh, thành phố như Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Bình Định, Kiên Giang; đại diện các tổ chức quốc tế World Bank, JICA, UNICEP, Viện Thủy lực Đan Mạch; các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước.

Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam Nguyễn Thành Minh cho biết, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong triển khai phương thức bảo vệ vùng bờ, thiết lập các cơ quan quản lý nhà nước về biển và hải đảo từ Trung ương đến địa phương, từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo như Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo có hiệu lực từ tháng 1/7/2016 và ban hành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện.

Đoàn viên thanh niên tham gia nhặt rác làm sạch môi trường trên bờ biển Thịnh Long (Nam Định). Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Để tiếp tục triển khai Luật Tài nguyên môi trường biển, hải đảo và Chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ Việt Nam, Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao trách nhiệm xây dựng Thông tư quy định về quản lý tổng hợp vùng bờ Việt Nam, nhằm quy định cụ thể một số điều tại các văn bản Luật, Nghị định và nâng cao tính pháp lý về quản lý tổng hợp vùng bờ tại các địa phương có biển. Đồng thời góp phần phát triển bền vững, bảo đảm chính sách xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái biển và hải đảo Việt Nam.

Thông tư hướng dẫn việc lập và điều chỉnh chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ trong phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển, được quy định tại các điều từ Điều 34 đến Điều 38, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; các điều từ Điều 13 đến Điều 19, Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Thông tư áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ trong phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển.

Theo Dự thảo Thông tư, quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ được quản lý theo 3 nguyên tắc chính là Quản lý tổng hợp thể hiện theo 3 phương diện là tổng hợp về hệ thống, tổng hợp về chức năng và tổng hợp về chính sách; Quản lý dựa vào hệ sinh thái tập trung vào việc duy trì tính toàn vẹn của các hệ sinh thái và khả năng cung cấp sản phẩm, dịch vụ thiết yếu của chúng cho đời sống con người; Quản lý thích ứng là một quá trình lặp đi lặp lại của việc lập kế hoạch, triển khai, đánh giá điều chỉnh nhằm đạt được mục đích và kết quả mong muốn.