Tiến tới thiết lập mạng lưới các khu bảo tồn biển

ThienNhien.Net – Đó là tiêu đề của một báo cáo được Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (IUCN) công bố mới đây. Trong bối cảnh bảo vệ các hệ sinh thái biển đang là thách thức toàn cầu, báo cáo này không chỉ cung cấp một nguồn các kinh nghiệm thực tế phong phú và sinh động từ hoạt động bảo vệ sinh thái biển khắp thế giới mà còn chỉ ra những giải pháp cần thiết giúp thực hiện công tác bảo vệ biển một cách hiệu quả.

Cuộc sống của con người phụ thuộc rất nhiều vào các hệ sinh thái biển khoẻ mạnh. Biển có vai trò như một nguồn thực phẩm dồi dào, một nguồn thu nhập, một chiếc máy tạo và điều hòa khí hậu và thời tiết. Vì sự phụ thuộc này, vì sự phát triển bền vững, các quốc gia trên thế giới đã thông qua một loạt các cam kết cấp cao đối với việc bảo vệ biển và thiết lập những khu vực biển được bảo vệ.

Hội nghị thượng đỉnh Thế giới về Phát triển bền vững, Hội nghị Các khu bảo tồn Thế giới lần thứ 5, Hội nghị về Đa dạng sinh học và Nhóm các nước G8 đã kêu gọi thiết lập một hệ thống toàn cầu về các mạng lưới các khu bảo tồn biển (MPA) đến năm 2012. Đi kèm với cam kết này là một số chiến lược của các tổ chức bảo tồn biển và các chính phủ nhằm tăng cường sự phát triển, sử dụng và quản lí hiệu quả các khu vực biển.

Những cam kết này đặc biệt quan trọng trong thời điểm mà những ảnh hưởng từ việc biến đổi khí hậu và từ sự axít hoá đại dương đang là những vấn đề nổi cộm có tính chất định hướng tương lai nhân loại. Tuy nhiên, thách thức đặt ra là biến những cam kết này thành hiện thực để làm lợi cho môi trường và con người.

Bản đánh giá Thiên niên kỷ thứ 2 cho chúng ta thấy rằng động vật hoang dã và môi trường sống vẫn đang tiếp tục bị huỷ hoại. Rõ ràng là cần phải có hành động để bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái biển – một phần quan trọng trong hoạt động bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái nói chung và bằng cách ấy giúp duy trì sinh kế của con người.

Nhân loại phải có trách nhiệm chung để đảm bảo rằng các thế hệ tương lai đều được hưởng lợi từ những hệ sinh thái biển khoẻ mạnh và sức sống biển dồi dào. Hơn thế nữa, đó còn là nền tảng của sự phát triển bền vững.

Báo cáo Thiết lập mạng lưới các khu bảo tồn biển đã thu thập kinh nghiệm toàn cầu từ các khu bảo tồn biển hiện có, qua đó chia sẻ và giúp các quốc gia cũng như các tổ chức bảo tồn góp phần xây dựng được mạng lưới các khu bảo tồn biển một cách hiệu quả.