Việt Nam đối mặt với thiếu bền vững nguồn nước

ThienNhien.Net – Các đại biểu dự hội thảo cấp cao đánh giá tổng quan ngành nước Việt Nam, tổ chức ngày 29/10, tại Hà Nội, thống nhất rằng Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều vấn đề đe dọa đến sự bền vững nguồn nước.

Đặc biệt, thực trạng khai thác nước dưới đất ở mức cao gây nên sự sụt giảm mực nước nhanh chóng ở các vùng quanh Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Nguyên. Theo thống kê, hiện có khoảng 8,5 triệu người ở các đô thị không được tiếp cận với nước sạch, 21 triệu người dân nông thôn không được sử dụng nước hợp vệ sinh và 41 triệu người không được cấp nước theo tiêu chuẩn nước sạch của Bộ Y tế.

Hội thảo, do Hội đồng Quốc gia về Tài nguyên Nước (NWRC), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và các nhà tài trợ phối hợp tổ chức, là cơ sở quan trọng đánh giá hiện trạng, các vấn đề còn tồn tại trong ngành nước Việt Nam; đồng thời đưa ra các giải pháp với mục tiêu giúp Việt Nam đạt được phát triển bền vững tài nguyên nước, tiến tới xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển bền vững tài nguyên nước.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kiêm Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước, nhấn mạnh Việt Nam không phải là quốc gia giàu tài nguyên nước vì phụ thuộc nhiều vào nguồn nước của các sông quốc tế. Cũng như các loại tài nguyên khác, tài nguyên nước phải được coi trọng thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của người dân.

Phó Thủ tướng cho rằng để triển khai hiệu quả dự án đánh giá ngành nước Việt Nam sau gần một năm thực hiện, cơ quan tư vấn nước ngoài cùng Bộ tài nguyên và Môi trường cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hoàn thiện báo cáo kết quả dự án; trên cơ sở đó, trình Chính phủ (dự kiến đầu năm 2009) xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển bền vững tài nguyên nước.

Các đại biểu dự hội thảo đã tập trung làm rõ các nhóm giải pháp và đề xuất các biện pháp ưu tiên tiến hành để ngành nước đóng góp hiệu quả cho mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững như củng cố hệ thống pháp luật, chính sách và chiến lược về tài nguyên nước; cải thiện môi trường xã hội và điều kiện sống cho người dân, đặc biệt là người nghèo; quản lý hiệu quả và sử dụng bền vững tài nguyên nước.