Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2012

ThienNhien.Net – Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Ngày Môi trường thế giới 5/6/2012 sẽ có chủ đề “Kinh tế Xanh: Có vai trò của Bạn”, nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân để xây dựng nền kinh tế xanh hướng tới sự nghiệp phát triển bền vững cho nhân loại.

Logo của Ngày Môi trường thế giới 2012

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức các hoạt động quốc gia tại Quảng Ninh như: Lễ mít tinh quốc gia và các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2012; hội thảo – diễn đàn Kinh tế Xanh; đối thoại, giao lưu văn nghệ về bảo vệ môi trường; phát động phong trào và triển khai các dự án cải thiện môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo tổ chức các chiến dịch truyền thông về bảo vệ môi trường, đặc biệt là các nội dung liên quan đến chủ đề Kinh tế Xanh phù hợp với từng ngành, lĩnh vực và địa phương mình; khuyến khích sử dụng công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, ít tiêu hao năng lượng, hạn chế sử dụng các nguồn nguyên, nhiên liệu có phát sinh chất thải, gây ô nhiễm môi trường…

Bên cạnh đó, tổ chức Lễ mít tinh và các hoạt động như: các cuộc thi, triển lãm, giao lưu văn nghệ, hội thảo khoa học về chủ đề Kinh tế Xanh; ra quân làm vệ sinh môi trường trên địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh; trồng cây phủ xanh đất trống, đồi trọc, những khu vực công cộng…

Kinh tế Xanh là nền kinh tế có mức phát thải thấp, sử dụng hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo công bằng xã hội.Trong nền Kinh tế Xanh, sự tăng trưởng về thu nhập và việc làm thông qua việc đầu tư của Nhà nước và tư nhân cho nền kinh tế làm giảm phát thải cácbon, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên, ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học và dịch vụ của hệ sinh thái.