Lập lại trật tự trong xuất khẩu khoáng sản

ThienNhien.Net – Ngày 12/9/2008, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có Công văn số 6014/VPCP-KTN về vấn đề lập lại trật tự trong xuất khẩu khoáng sản.

Nội dung Công văn như sau: Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra và xử lý nghiêm những điểm nóng về vi phạm pháp luật trong xuất khẩu khoáng sản, báo cáo Thủ tướng trong tháng 11 năm 2008; Tiếp tục theo dõi, đánh giá việc chế biến các loại khoáng sản để nâng cao yêu cầu chế biến khoáng sản xuất khẩu, kiên quyết cấm việc xuất khẩu khoáng sản thô.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ được thực hiện việc quyết định chủ trương đầu tư cơ sở chế biến sâu khoáng sản trên địa bàn sau khi đã xác định được trữ lượng tin cậy của nguồn nguyên liệu, đảm bảo có đủ nguồn nguyên liệu ổn định, lâu dài và đảm bảo hiệu quả kinh tế của dự án.

Bên cạnh đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, lựa chọn và giao cho doanh nghiệp thực sự có năng lực, kinh nghiệm khai khoáng, khả năng tài chính để quản lý bảo vệ, thăm dò, khai thác và chế biến các điểm mỏ chưa có chủ và có nguy cơ dễ bị khai thác khoáng sản trái phép.

Ngoài ra các Bộ ngành cần nghiên cứu điều chỉnh mức thuế suất thuế tài nguyên, thuế xuất khẩu khoáng sản theo hướng khuyến khích việc tăng cường đầu tư chế biến sâu và tiêu thụ sản phẩm khoáng sản trong nước.