Xử phạt vi phạm hành chính về năng lượng nguyên tử

ThienNhien.Net – Theo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử vừa được Chính phủ ban hành, mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân là 1 tỷ đồng, đối với tổ chức là 2 tỷ đồng.

Phạt đến 8 triệu đồng nếu không trang bị dụng cụ bảo hộ thích hợp 

Nghị định nêu rõ, phạt tiền từ 2-5 triệu đồng đối với cá nhân có một trong các hành vi: Không có biển báo bức xạ, dấu hiệu cảnh báo bức xạ tại khu vực kiểm soát, khu vực giám sát; không có nội quy ra vào khu vực kiểm soát, khu vực giám sát; không bố trí người giám sát việc ra vào khu vực kiểm soát.

Mức phạt trên cũng áp dụng đối với một trong các hành vi: Không trang bị dụng cụ bảo hộ thích hợp cho người làm việc với nguồn phóng xạ hở; không trang bị dụng cụ bảo hộ thích hợp cho người sử dụng thiết bị X-quang để chụp, soi chiếu, chẩn đoán.

Đối với một trong các hành vi: Không trang bị dụng cụ bảo hộ thích hợp cho người vận hành thiết bị X-quang can thiệp, người tham gia thực hiện các thủ thuật X-quang can thiệp; không trang bị kẹp gắp nguồn phóng xạ, găng tay chì cho người làm việc với nguồn phóng xạ trong thăm dò địa vật lý giếng khoan thì sẽ bị phạt tiền từ 4-8 triệu đồng.

Ảnh minh họa: nlsh.khcn-moit.gov.vn
Ảnh minh họa: nlsh.khcn-moit.gov.vn

Phạt nặng hành vi nhập khẩu chất thải phóng xạ

Phạt tiền từ 4-8 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Nhập khẩu, buôn bán hàng hoá tiêu dùng đã chiếu xạ hoặc chứa chất phóng xạ được cho phép nhưng không ghi rõ thông tin này trên nhãn hàng hoá; nhập khẩu vật liệu phóng xạ, thiết bị bức xạ không đúng các tham số kỹ thuật, không đúng số lượng, đặc tính, xuất xứ ghi trong giấy phép.

Đối với một trong các hành vi: Nhập khẩu hàng hoá tiêu dùng đã chiếu xạ không có trong danh mục được phép nhập khẩu hoặc có trong danh mục được phép nhập khẩu nhưng đã chiếu xạ hoặc chứa chất phóng xạ quá mức quy định; sản xuất, buôn bán hàng hoá tiêu dùng có hoạt độ phóng xạ cao hơn mức quy định thì sẽ bị phạt tiền từ 8-15 triệu đồng.

Phạt tiền từ 30-50 triệu đồng đối với hành vi nhập khẩu thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ không thuộc danh mục hàng hoá được phép nhập khẩu.

Đối với hành vi nhập khẩu chất thải phóng xạ thì sẽ bị phạt tiền từ 150-300 triệu đồng.

Đặc biệt, mức phạt tiền tối đa từ 500 triệu-1 tỷ đồng được áp dụng đối với 2 hành vi: Để xảy ra sự cố hạt nhân trong trường hợp hành vi vi phạm chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; và Chiếm đoạt, phá hoại, chuyển giao, sử dụng bất hợp pháp vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân.

Các mức phạt trên áp dụng đối với cá nhân. Trường hợp tổ chức vi phạm thì mức phạt tiền đối với cùng một hành vi VPHC của tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2013.