Nước…

ThienNhien.Net – Người dân vùng cao phải sống trong điều kiện vật chất khá thiếu thốn, nước cũng là một trong những “hạng mục” đó. Để có được nước sạch sử dụng bà con phải dùng những máng nước để dẫn nước từ các “mó nước” về nhà, mặc dù theo đúng kỹ thuật thì những máng nước này chưa phải đã chuẩn, nhưng dù sao cũng đã đáp ứng phần nào nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Đã nghèo lại càng trở nên nghèo hơn, đã thiếu thốn lại càng thiếu thốn hơn.

Nước