15,7 triệu euro bảo tồn Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ bàng

ThienNhien.Net – Sáng 18/09/2008, tỉnh Quảng Bình khởi động dự án Bảo tồn và quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên khu vực Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, có nguồn kinh phí 15,7 triệu euro.

Nguồn vốn thực hiện dự án do Đức tài trợ không hoàn lại 9,8 triệu eruo, cho vay ưu đãi 4,6 triệu euro và nguốn vốn đối ứng của Việt Nam là 3,32 triệu eruo.

Dự án được tiến hành trong thời gian từ năm 2008 đến 2015 nhằm hỗ trợ quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị của Di sản Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Trên diện tích rừng và đất rừng vùng đệm 225.000 ha, dự án được triển khai tại địa bàn 13 xã với 146 thôn, bản vùng đệm thuộc 3 huyện Bố Trạch, Minh Hóa và Quảng Ninh.

Dự án ưu tiên các hoạt động nhằm nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho 56.000 người dân thuộc 13 xã vùng đệm, hỗ trợ phát triển kinh tế vùng đệm phù hợp với nhu cầu đa dạng sinh học và nguyên tắc sử dụng tài nguyên bền vững.

Dự án tạo điều kiện đầu tư phát triển du lịch sinh thái mang lợi ích cho Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và cộng đồng dân cư; ưu tiên đầu tư công tác quản lý rừng một cách có hiệu quả, tạo mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng bảo vệ rừng: kiểm lâm, cán bộ vườn, chính quyền thôn, bản với cộng đồng dân cư.

Trong khuôn khổ dự án, quỹ hoạt động đặc biệt sẽ được thành lập để tuần tra, giám sát sinh thái và giảm các hoạt động bất hợp pháp trong khu vực Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng như khai thác lâm sản, săn bắt động vật, khai thác vật liệu xây dựng.