Khánh Hòa: Tốn tiền tỷ, dân vẫn thiếu nước sạch

ThienNhien.Net – Thực hiện chương trình nước sạch nông thôn, tỉnh Khánh Hoà giao cho Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường tỉnh xây dựng các hệ thống nước sạch cho huyện Vạn Ninh. Trung tâm chủ trương xây dựng hệ thống nước sạch theo 2 cách: cấp nước tập trung và cấp nước đến tận gia đình.

Các công trình này được thực hiện từ giữa năm 2006, nhưng các hệ thống nước sinh hoạt cho người dân vẫn không đạt hiệu quả. Phần lớn người dân vẫn cứ phải dùng nước giếng chua phèn là chủ yếu.

Chương trình cấp nước đến tận gia đình, mỗi xã xây dựng hệ thống cấp nước, mỗi hệ thống được xây dựng một giếng khoan, một bồn chứa nước và hệ thống đường ống đưa nước về đến tận các gia đình. Kinh phí cho mỗi công trình không dưới 40 triệu đồng, tuỳ địa bàn từng xã. Nhưng khi hoàn thành xây dựng, hầu hết các công trình đều không đạt yêu cầu: nước chảy yếu hoặc bị nhiễm mặn, nhiễm phèn. Đơn cử như 6 công trình cấp nước sạch ở 2 xã Vạn Phú và Vạn Khánh đều không sử dụng được do nước bị nhiễm phèn, nước yếu hoặc nước không về tới từng gia đình.

Qua kiểm tra cho thấy, phần lớn các giếng nước của các công trình này khi thực hiện không được khảo sát cụ thể, hệ thống xử lý nước phèn không đạt yêu cầu. Một số hệ thống này không đủ độ cao để nước có thể tự chảy về các gia đình. Các hệ thống nước cấp nước đến gia đình ở các xã khác như Vạn Long, Vạn Lương, Vạn Thắng v.v…cũng trong tình trạng tương tự.

Chương trình cấp nước nước tập trung cũng trong tình trạng trên. Hệ thống cấp nước tập trung tại xã Vạn Hưng được đầu tư hơn 2 tỷ đồng lấy nước từ hồ Đá Bàn về cung cấp cho người dân. Nhưng hệ thống này chỉ có bể lọc và bể chứa, không có hệ thống xử lý bằng thuốc khử trùng nên nước không bảo đảm chất lượng, mùa mưa nước thường đục, mùa nắng thì lại thiếu nước sử dụng. Mỗi hệ thống cấp nước tập trung này thường có 40-45 vòi, người dân đến lấy nước tự do nên việc thu phí sử dụng nước không thực hiện được.

Để quản lý được nguồn nước này, xã đã lắp thử một số đường ống về các gia đình từ nguồn nước tập trung để thu phí, nhưng do thiết kế chỉ dùng tập trung nên việc đưa nước về các gia đình không thực hiện vì công trình ở thấp hơn các nhà dân, nước không lên được đến các gia đình, dẫn đến việc thu phí không thực hiện được. Gần 90 triệu đồng Trung tâm Nước sạch sinh hoạt và vệ sinh môi trường tỉnh chưa thể quyết toán được, trong khi thời gian bảo hành đã hết. Gần đây, 2 máy bơm của hệ thống này lại hỏng nên người dân không sử dụng được nước sạch.

Trong khi Nhà nước tốn tiền tỷ, nhưng người dân vẫn thiếu nước sạch để sử dụng mà nguyên nhân chính là do công tác quản lý, đầu tư của chương trình nước sạch nông thôn địa phương kém hiệu quả; công tác khai thác, duy tu, bảo dưỡng công trình của địa phương thiếu đồng bộ. Tình trạng này đã gây lãng phí lớn tiền của nhà nước, cần sớm được khắc phục./.