Phạt hơn 300 triệu đồng do xả thải ra môi trường

(Ảnh minh hoạ: Tiền Phong)
(Ảnh minh hoạ: Tiền Phong)

ThienNhien.Net – Ngày 15/1, theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước,Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phước Hưng ở ấp Đồng Xê, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước bị xử phạt hành chính với số tiền 325 triệu đồng vì đã có hành vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phước Hưng bị phạt 55 triệu đồng vì hành vi thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung trong báo cáo tác động môi trường đã được phê duyệt; xả, thải trực tiếp nước thải không qua xử lý ra môi trường; phạt 85 triệu đồng cho hành vi đưa công trình vào sử dụng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đúng, đầy đủ nội dung bảo vệ môi trường trong đánh giá tác động môi trường và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.

Công ty còn bị xử phạt số tiền 185 triệu đồng do không xây lắp công trình xử lý môi trường theo nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; xả nước thải vượt quy chuẩn về nước thải từ 10 lần trở lên, trong trường hợp thải lượng nước thải từ 10m3/ngày đêm đến dưới 50m3/ngày đêm.

Ủy ban Nhân dân tỉnh tỉnh Bình Phước cũng buộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phước Hưng phải thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường; xây lắp công trình xử lý theo đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và phải có biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường do công ty gây ra.