Thừa Thiên- Huế: Sưu tầm và phục hồi bài trống cổ “Thái bình cổ nhạc”

ThienNhien.Net – Nhóm nghiên cứu thuộc Nhà hát nghệ thuật truyền thống Cung đình Huế (NHTTCĐ Huế) vừa sưu tầm và phục hồi gần như hoàn chỉnh toàn bộ bài trống cổ "Thái bình cổ nhạc". Đây là bài trống nằm trong hệ thống Nhã nhạc Cung đình Huế, bao gồm các bài bản như: Giá một, Giá hai, Giá ba, Giá bảy, Mở cờ, Quân đại, Quân tiểu và Tam Luân cửu chuyển, với khoảng 140 trang viết và hơn 500 phụ lục…

Toàn bộ được hệ thống hóa các ký âm bằng chữ Hán – Nôm và cách diễn tấu trên trống. Chính nhờ cách hệ thống này, những nhạc công khi đánh trống sẽ ứng dụng được tất cả các bài bản trống có lối ký âm truyền thống của Nhã nhạc Huế (Nhạc Cung đình Việt Nam).

Mới đây, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã giới thiệu nội dung, kết quả công tác bảo tồn Nhã nhạc cung đình Huế từ năm 2005 đến nay. Đây là dự án thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về bảo tồn Nhã nhạc Huế (Nhạc Cung đình Việt Nam) giai đoạn 2005-2008, do UNESCO tài trợ thông qua Quỹ uỷ thác Nhật Bản, kinh phí 154.900 USD cùng với nguồn đối ứng từ Chính phủ Việt Nam 190.000 USD.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế Phùng Phu cho biết: Sau hơn 3 năm thực hiện, dự án đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong các lĩnh vực: Đào tạo và truyền dạy các ngón nghề, nghiên cứu – sưu tầm – lưu trữ, phục hồi các bài bản Nhã nhạc tiêu biểu, phục chế trang phục và nhạc cụ, đồng thời quảng bá, phát huy giá trị của Nhã nhạc Huế trong đời sống công chúng và phục vụ khách du lịch…/.