Giảm thiểu rủi ro thiên tai do biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Ngày 6/8/2008 tại Washington DC đã diễn ta lễ công bố cuốn sách mới: “Giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu ở các thành phố”. Đây là một cuốn sách chứa đựng các thông tin cơ bản do Ngân hàng Thế giới và Liên Hiệp Quốc thực hiện, nhằm giúp các thành phố xác định xem mức độ rủi ro đối với biến đổi khí hậu của họ và làm thế nào để giảm thiểu rủi ro.

Cuốn sách này xác định các vấn đề có liên quan đến thay đổi khí hậu và hướng dẫn các nhà quản lý thành phố lập kế hoạch để giảm nhẹ hậu quả của thiên tai và đối phó với những ảnh hưởng có thể xảy ra trong tương lai.

“Mức độ tác động của các thành phố bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu sẽ hoàn toàn tùy thuộc vào các hành động và sáng kiến mà chính quyền địa phương thực hiện để xây dựng một thành phố có khả năng phục hồi sau ảnh hưởng của biến đổi khí hậu” – ông Jim Adams, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Đông Á Thái Bình Dương.

Giới lãnh đạo thành phố cần hiểu rõ những đặc điểm của thành phố mình, những tác động xấu sẽ ảnh hưởng tới thành phố do các rủi ro thiên tai, và trên cơ sở đó, xây dựng một chiến lược khắc phục. Họ cần tính đến các phương án để giúp cho các thành phố có thể khôi phục lại sau những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Những việc làm đó nhằm bảo vệ người và tài sản ở đô thị tránh khỏi hậu quả xấu do tác động của điều kiện thời tiết bất thường.

Lượng người di cư ra các thành phố lớn ngày càng nhiều, và dân số đô thị ở Đông Á có khả năng tăng gấp đôi vào năm 2030. Nhiều “thành phố siêu lớn” trong khu vực cũng đồng thời là trung tâm tăng trưởng kinh tế. Biến đổi khí hậu sẽ làm cho mực nước biển dâng cao, vì vậy mà các thành phố ở Đông Á đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ xấu do các trận bão và lũ lụt hàng năm đem lại. Theo dự đoán mực nước biển dâng 1 m sẽ làm giảm 2% GDP do thiếu nước ngọt, gây ra các tác động không tốt đến nông nghiệp và ngư nghiệp, làm gián đoạn hoạt động du lịch và giảm an ninh năng lượng. Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam là những nước dự báo sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do mực nước biển dâng.

Cuốn sách này là một công cụ hữu hiệu để tăng cường sự hiểu biết ở các thành phố về mối liên quan giữa giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Để biết chi tiết, xin mời vào:
“Giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu ở các thành phố”