Chuyển mục đích sử dụng một phần Vườn quốc gia Tam Đảo

ThienNhien.Net – Vườn quốc gia Tam Đảo với tổng diện tích tự nhiên là 36.883 ha, nằm tại dãy núi Tam Đảo, trải rộng trên ba tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Tuyên Quang. Mới đây, ngày 06/08, Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định đồng ý chuyển mục đích sử dụng 100.545 m2 rừng đặc dụng thuộc Vườn quốc gia Tam Đảo để xây dựng các công trình tôn giáo.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Vĩnh Phúc quyết định cụ thể việc chuyển mục đích sử dụng đất và rừng, thu hồi đất, giao đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và quản lý sử dụng diện tích đất nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng được giao kiểm tra việc tổ chức thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất và rừng, thu hồi và giao đất lâm nghiệp để xây dựng các công trình tôn giáo theo đúng quy định của Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và Luật Đất đai.

Theo Điều 31, mục 2 rừng đặc dụng, chương IV: “Phát triển rừng, sử dụng rừng và đất trồng rừng” – Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ban hành năm 2004 nêu rõ: ”Rừng đặc dụng được sử dụng chủ yếu để bảo tồn thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng của quốc gia, nguồn gen thực vật, động vật rừng; nghiên cứu khoa học; bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh; phục vụ nghỉ ngơi du lịch”.

Do đó, việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đặc dụng theo quyết định của Thủ tướng cần phải tuân thủ theo đúng điều luật đã ban hành, tránh tình trạng tư lợi để chuyển đổi sai mục đích.