10 phát hiện mới về các loài chim

Dù chim thuộc số những loài động vật được nghiên cứu nhiều nhất, nhưng các nhà khoa học vừa khám phá ra một loạt thông tin ngạc nhiên mới về chúng, dựa trên một phân tích cây tiến hóa.

Kết quả của nghiên cứu 5 năm này cũng nhiều đến mức tên khoa học của hàng chục loài chim sẽ phải thay đổi trong các sách sinh học và trong các hướng dẫn cho khách tham quan.

“Với nghiên cứu này, chúng tôi rút ra được hai điều quan trọng. Thứ nhất, ngoại hình có thể đánh lừa. Những con chim giống nhau hoặc có hành động giống nhau không nhất thiết phải là họ hàng. Thứ hai, hầu hết việc phân loại chim và những hiểu biết lâu nay về mối quan hệ tiến hóa của chúng là sai lầm”, nhà nghiên cứu Sushma Reddy, ở Bảo tàng Field ở Chicago, cho biết.

Nhờ nghiên cứu này, dưới đây là 10 điều mới bạn có thể chưa biết về chúng:

1. Chim ruồi, loài chim ngày rực rỡ, tiến hóa từ những con chim đêm xám xịt có tên gọi nightjars.

2. Chim Perching (họ chim còn sống lớn nhất, trong đó có chim giáo chủ, vàng anh, quạ, giẻ cùi, sẻ, nhạn…) là họ hàng gần nhất với vẹt và chim ưng.

3. Hồng hạc và một vài loài chim sống ở nước, như chim lặn và chim biển nhiệt đới không tiến hóa từ chim nước. Điều này cho thấy chim đã làm quen với cuộc sống ở nước qua nhiều lần.

4. Gõ kiến, diều hâu, cú và chim mỏ sừng trông rất khác nhau, nhưng chúng đều là họ hàng gần của chim perching.

5. Kền kền, trước kia được xem là bà con với loài cò, thực tế là thành viên của một nhóm được gọi là chim đất.

6. Chim ưng không phải là họ hàng gần của diều hâu và đại bàng, như trước nay người ta vẫn tưởng.

7. Shorebird không phải là loài chim nguyên thủy nhất (hay là ở đế của cây tiến hóa, như các nhà sinh học thích gọi). Điều này bác bỏ quan điểm phổ biến lâu nay rằng chúng đã làm phát sinh tất cả chim hiện đại.

8. Cú, vẹt và bồ câu có rất ít các đặc điểm hình thái trung gian nối chúng với một nhóm chim được xác định rõ ràng khác, khiến cho các nhà khoa học rất khó khăn để xác định mối quan hệ tiến hóa của chúng.

9. Chim biển nhiệt đới không có họ hàng với bồ nông và chim nước. Thực tế, kiểu sống của chim, chẳng hạn ăn đêm, ăn ngày hay đi biển, đã tiến hóa vài lần, chứ không chỉ trong một nhóm gia đình.

10. Chim có một lịch sử tiến hóa phức tạp sau một đợt bùng nổ số loài xảy ra khoảng 65 đến 100 triệu năm trước.