Diện tích rừng trồng mới Thanh Hóa đạt cao nhất từ trước tới nay

Cán bộ Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa thăm một mô hình trồng rừng sản xuất tại xã Trí Nang (Lang Chánh).
Cán bộ Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa thăm một mô hình trồng rừng sản xuất tại xã Trí Nang (Lang Chánh).

ThienNhien.Net – Tính từ đầu năm đến trung tuần tháng 12/2012, nhân dân huyện vùng cao Mường Lát đã trồng mới được 2.456,6 ha rừng.

Nhiều xã trước đây rất khó vận động bà con trồng rừng thì năm nay đã trở thành điển hình như: xã Trung Lý trồng mới được 550 ha, xã Mường Lý 373 ha, Quang Chiểu 436 ha, xã Tén Tằn 348 ha… Theo ông Lê Thanh Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế – xã hội Mường Lát: Đây là năm huyện Mường Lát có diện tích rừng trồng mới cao nhất từ trước đến nay. Năm 2009, huyện trồng được 600 ha, năm 2010 trồng được năm 500 ha và 2011 chỉ trồng thêm được hơn 300 ha rừng.

Để đạt được kết quả này, các ban, ngành, đoàn thể ở huyện Mường Lát đã vận động 2.040 hộ dân tại 65 trên tổng số 90 bản của huyện tham gia trồng rừng. Việc tuyên truyền được lồng ghép qua các hội nghị thôn bản, hội nghị cấp huyện, xã, sinh hoạt của các tổ chức chính trị đoàn thể và thông qua tập huấn. Trong đó, đã có 112 cuộc họp, 40 cuộc tiếp xúc trực tiếp của các ngành chức năng tới người dân.

Từ đầu năm 2012, huyện đã thành lập 10 ban quản lý trồng rừng 147, tổ chức vận động trực tiếp tại cơ sở để nâng cao nhận thức về việc trồng rừng cho đồng bào. Nhiều đơn vị, cơ quan đóng trên địa bàn huyện như: Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 5, Hạt Kiểm lâm Mường Lát, 5 đồn biên phòng trên địa bàn, Ban Quản lý rừng phòng hộ Mường Lát… đều triển khai các biện pháp giúp dân trồng rừng.