Tìm thấy hàng trăm loài thảo dược quý hiếm tại VQG Xuân Sơn

Các nhà khoa học đã tìm thấy 665 loài cây thuốc thuộc 18 họ trong Vườn quốc gia (VQG) Xuân Sơn tại vùng trung du Phú Thọ, đưa hệ thực vật được biết đến lên tới 1.217 loài thuộc 190 họ khác nhau

VQG Xuân Sơn được thành lập năm 2002 với diện tích 15.048 ha, thuộc huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. VQG này nằm trong dãy Hoàng Liên Sơn – một trong ba vùng có độ đa dạng sinh học cao nhất Việt Nam (Hoàng Liên Sơn, Bắc Trường Sơn và Tây Nguyên).

Mới đây các nhà khoa học đã tìm thấy ở đây 665 loài cây thuốc thuộc 18 họ, gồm:
họ thầu dầu (Euphorbiaceae) 45 loài
họ cúc (Asteraceae) 30 loài
họ đậu (Abaceae) 29 loài
họ cà phê (Rubiacea) 27 loài
họ dâu tằm (Moraceae) 18 loài
họ cỏ doi ngựa (Verbenaceae) 17 loài
họ tiết dê (Menispermaceae) 15 loài
họ đơn nem (Myrsinaceae) và họ gừng (Zingiberaceae) 14 loài
họ ngũ gia bì (Araliaceae), họ cam (Rutaceae) và họ lan (Orchidaceae) 13 loài
họ bạc hà (Lamiaceae) và họ hòa thảo (Poaceae) 12 loài
họ hoa mõm chó (Scrophulariaceae) và họ nho (Vitaceae) 11 loài
họ ráy (Araceaee) và họ dương xỉ (Polipodiaceae) 10 loài.

Trong số các loài mới được tìm thấy, có 22 loài quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam 2004, Danh mục đỏ cây thuốc Việt Nam 2006 và Danh lục đỏ IUCN 2001. Như vậy, cho đến nay VQG này có ít nhất 40 loài thực vật đang bị đe doạ.

Bên cạnh những phát hiện về đa dạng sinh học, các nhà khoa học đã tìm thấy ở đây 10 loài thảo dược có thể gây trồng trên diện rộng.

Ban quản lý VQG đã tăng cường bảo vệ và phát động chiến dịch trong các cán bộ và người dân địa phương chống lại sự phá hoại hoặc thu hái bừa bãi các cây thuốc quý.