Lâm Đồng: Khánh thành trung tâm huấn luyện chăn nuôi bò sữa kiểu mẫu

Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk) và Campina vừa khánh thành Trung tâm huấn luyện chăn nuôi bò sữa và trang trại bò sữa kiểu mẫu tại xã Tu Tra, huyện Đơn Dương.

Đây là dự án phi lợi nhuận nhằm “Phát triển nguồn nguyên liệu sữa dưới sự hợp tác giữa 2 Chính phủ Việt Nam-Hà Lan. Kinh phí thực hiện dự án lên đến 1.260.000 EUR, trong đó Hà Lan hỗ trợ 50%, còn lại mỗi Công ty Campina, Vinamilk đóng góp 25%.

Mục tiêu của dự án là nâng cao số lượng và chất lượng nguồn nguyên liệu tại Việt Nam thông qua các hoạt động tập huấn, nâng cao trình độ kĩ năng của người nuôi bò sữa và tiến hành những biện pháp hỗ trợ hoạt động chăn nuôi bò sữa như xây dựng trại kiểu mẫu, thiết lập trạm thu mua sữa và hỗ trợ các trại vệ tinh.

Hiện nay, khu trung tâm dự án xây dựng trang trại bò sữa với hai mô hình: một mô hình 25 con và một mô hình gồm 10 bò cái sinh sản. Dự kiến thời gian tới trại bò sữa sẽ có khoảng 50 con với 35 bò sinh sản và 15 bò tơ 9-12 tháng tuổi. Dự án này kết thúc vào cuối năm 2008 và sẽ được bàn giao cho Vinamilk tiếp tục thực hiện việc đào tạo và huấn luyện nông dân chăn nuôi bò sữa cho đến 2010.