Thị trường Các-bon thế giới 2007

ThienNhien.Net – Trong tháng 5 vừa qua, Bản tin Thị trường Sinh thái và Tài chính các-bon đã công bố báo cáo về Thực trạng thị trường Các-bon thế giới năm 2007, trong đó thể hiện một số xu hướng chủ đạo của thị trường các-bon thế giới. Dưới đây là một số thông tin cơ bản:

– Ít nhất 65 triệu tấn cacbon đã được trao đổi trong năm 2007, tăng 165% so với năm 2006, với tổng giá trị giao dịch là 331 triệu USD. Riêng trên thị trường phi chính thức mức tăng đạt gần 200%.

– Từ năm 2006 đến năm 2007, giá trung bình phải trả cho một tấn các-bon hoặc các khí nhà kính quy đổi các-bon tăng 49%, từ 4,10 USD/tấn lên 6,10 USD/tấn.

– Trên thị trường phi chính thức, các dự án nâng cao hiệu quả năng lượng, tìm kiếm và sử dụng các loại năng lượng tái tạo, thu hồi khí methan, và các dự án trồng rừng là những lĩnh vực chiếm ưu thế nhất trong năm 2007.

– Tỷ lệ các dự án từ Châu Á tăng gần gấp đôi, từ 22% năm 2006 lên 39% năm 2007, trong khi tỷ lệ các dự án từ Châu Phi giảm từ 2 – 6%.