Trò chơi không tên

ThienNhien.Net – Nắng buông rơi trên con đường đất đỏ Tây Nguyên, em vội vã chạy theo. Bước chân mải miết đuổi vòng bánh xe, nó như vòng đời vốn định sẵn với ông cha, bố mẹ em và giờ là với em ở vùng quê này. Cái nghèo vẫn cứ dai dẳng bám diết, chỉ cần một lốp xe cũ quay vòng, thế cũng đủ cho một trò chơi không tên…


treem