Nội dung chính của Hội nghị các nhà Lãnh đạo kinh tế châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 28

Hội nghị các nhà Lãnh đạo kinh tế châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 28 có chủ đề “Phối hợp trong APEC nhằm đẩy mạnh phục hồi kinh tế hậu COVID-19 Các cơ hội và thách thức chủ yếu trong thế giới hậu COVID và làm thế nào để bảo đảm các thành quả được chia sẻ đồng đều tới toàn bộ người dân trong hiện tại và tương lai” diễn ra ngày 12/11/2021. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội nghị theo hình thức trực tuyến.

Nguồn: