Rừng xưa đã khép

ThienNhien.Net – Sự ủ rũ, héo hắt của những con người đang xót xa cho những cánh rừng đại ngàn đang bị huỷ hoại. Chỉ vì lợi ích trước mắt mà con người đang tâm chặt đi những cánh rừng được trồng từ ngàn đời nay. Mặc dầu các cơ quan chức năng và các ban ngành Kiểm lâm đã nỗ lực hết sức nhằm ngăn chặn sự hoành hành của lâm tặc, song việc tàn phá rừng vẫn diễn ra khắp nơi trên thế giới và trở thành vấn nạn mà cả xã hội đang hết sức quan tâm.

Phá rừng